2014-11-27 11:04Nyheter

Mammografi – en viktig hälsokontroll

null

Bröstenheten/mammografi på Västerås sjukhus erbjuder en frivillig hälsokontroll med mammografiscreening till samtliga kvinnor mellan 40-74 år i Västmanlands län. Sjukhuset i Västerås kallar 28 000 kvinnor varje år och varje kvinna i screeningålder blir kallad vartannat år.

– Syftet med mammografiscreening är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka eventuell bröstcancer innan den hunnit orsakat några symtom och kan upptäckas av kvinnan själv. Vi vill att alla kvinnor ska komma på undersökning när de får sin kallelse, säger Marie Cederberg enhetschef på Bröstenheten/mammografin.

Känna, titta och sticka

På Bröstenheten på Västmanlands sjukhus Västerås kommer 83 procent av de kallade till hälsoundersökningen. De 17 procent som inte kommer till hälsokontrollen får sedan maj 2014 en andra kallelse med en ny tid för mammografi, den extra kallelsen får en tredjedel till att bli undersökta. Cirka tre procent kallas tillbaka för kompletterande bildtagning, eventuellt ultraljud och provtagning.

– När man blir återkallad från mammografiscreening eller kommer på remiss till oss arbetar vi med så kallad trippeldiagnostik. En mammografisköterska känner igenom (palperar) kvinnans bröst, mammografiläkaren granskar de tagna mammografibilderna och ultraljud och eventuell provtagning sker, säger Marie Cederberg.

Alla mammografibilder granskas av två oberoende granskare, varav minst en granskare är läkare. I Västerås har man utbildat två röntgensjuksköterskor till att bli förstegranskare, något som sjukhuset i Västerås uppmärksammats mycket för av de andra landstingen.

– Vi har alltid patienten i fokus och målet är att det ska bli så bra som möjligt för våra patienter, säger Marie Cederberg. Vi arbetar ständigt med att eliminera så kallade ”flaskhalsar” i patientflödet för att minska patientens väntetider.

E-tjänst för om- och avbokning

Nu kan kvinnor som fått kallelse till mammografisk hälsokontroll i Västmanland om- och avboka sin tid online via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden kan du logga in med din e-legitimation eller det lösenord du fått. På startsidan under "Landstinget/Regionen rekommenderar" klickar du på ”Mammografi Hälsokontroll” och sedan ”Mina tidsbokningar”. Du ser då din bokade tid och kan boka om eller boka av din tid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl