2014-09-25 08:51Nyheter

Landstingets miljöpris delades ut

null

På onsdagen fick Läkemedelskommittén och verksamhetsutvecklare Claes Regnander motta Landstinget Västmanlands miljöpris 2014. Priset delades ut i samband med landstingsfullmäktiges möte.

Läkemedelskommittén belönas med 15 000 kronor för sitt arbete med att minska förskrivningen av miljöskadliga läkemedel så som diklofenak och kinoloner. Vidare har kommittén arbetat systematiskt med att minska resistensutvecklingen mot antibiotika. Den har på en förtjänstfullt sätt tagit miljöhänsyn vid rekommendation av läkemedel samt informerat läkare om miljöanpassade läkemedelsval.

- De senaste två åren ser vi tydliga effekter av ett tålmodigt arbete med att minska förskrivningen av läkemedelssubstanser som kinoloner och diklofenak. På så vis minskar vi resistensutveckling från antibiotikaanvändningen och negativ miljöpåverkan på fiskar, sa Carina Westberg, informationsapotekare hos Läkemedelskommittén.

Claes Regnander, verksamhetsutvecklare på Landstingsservice, får 5 000 kronor för ett långsiktigt och systematiskt arbete med att inventera, registrera och fasa ut kemikalier inom Landstingsservices olika verksamheter. Han har engagerat chefer och inspirerat medarbetare till mer miljöanpassad kemikalieanvändning.

- Att få med sig både chefer och medarbetare är helt avgörande för ett lyckat kemikaliearbete, sa Claes Regnander, verksamhetsutvecklare inom Landstingsservice.Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl