2015-01-08 06:00Nyheter

Kontaktsjuksköterskor ökar tryggheten för prostatacancerpatienter

null

Mellan 9 000 och 10 000 patienter drabbas årligen av prostatacancer i Sverige. Många patienter hamnar hos Landstinget Västmanland, där man årligen finner fler fall av prostatacancer än i rikets genomsnitt.

På Urologikliniken i Västerås arbetar man efter sommaren 2014 med ett nytt arbetssätt, två kontaktsjuksköterskor finns nu tillgängliga på mottagningen.

– Kontaktsjuksköterskorna är med patienten hela vägen från provtagningar, under samtal och de hjälper till att boka de tider som behövs, berättar Sari Stenius, verksamhetschef på Urologmottagningen i Västerås.

För överläkare Firas Al-Ubaidi ger det en extra trygghet att veta att patienterna inte behöver dras med oroliga tankar, utan kan få svar på sina frågor och hjälp med att boka tider för de behandlingar som behövs.

PSA-test visar förhöjda värden

Ett PSA-test* ger svar på om det finns förhöjda värden vid misstanke om cancer i prostatakörteln. Men ett förhöjt värde behöver inte innebära prostatacancer eller att några åtgärder behövs. PSA-värdet kan vara förhöjt av andra skäl, till exempel godartad prostataförstoring eller efter en urinvägs-eller prostatainfektion. I många fall räcker det att kontrollera de förhöjda värdena med jämna mellanrum utan att behöva vidta några andra åtgärder.

– Innan man tar ett PSA-prov hos sin vårdcentral så rekommenderar vi att man läser igenom broschyren ”Om PSA-prov” från Socialstyrelsen. Det är inte säkert att fördelarna med en undersökning för att upptäcka prostatacancer överväger nackdelarna för dem som inte har några symtom, säger Firas Al-Ubaidi.

En lyckligt lottad patient

I vardagsrummet hemma hos Sven Torstensson, 85 år, har fler än 100 personer fått ta del av hans erfarenheter från prostatacancer. Han och hans fru Karin är kontaktpersoner för den ideella prostatacancerföreningen Arosgubben i Västerås. Karin och Sven hjälper och stöttar medlemmar och deras anhöriga med samtal och kunskap. Föreningen ordnar med föreläsningar med inbjudna gäster och intresset är stort med många deltagare.

För Svens del började det med förhöjda värden på ett PSA-prov som togs 1997. De förhöjda värdena hölls under uppsikt fram till slutet av 2000, då gjordes en biopsi (vävnadsprov från prostatan) och det visade att en av bitarna från biopsin innehöll ganska aggressiva cancerceller. Sven fick en remiss till skelettröntgen och fick besked strax efter årsskiftet att skelettet såg bra ut på röntgen och att det var dags för urologen att undersöka lymfkörtlarna. Även den undersökningen visade gott resultat, det vill säga cancern hade inte spridit sig utan var inkapslad till prostatan.

Svens vardag består till stor del av tennis, och det var bland annat det som avgjorde hans behandling. Han ville inte genomgå en operation utan valde att strålbehandlas istället, så kallad brachyterapi. Den inre strålbehandlingen skedde i Uppsala och den yttre strålbehandlingen gjordes i Västerås.

– Jag är lyckligt lottad här i livet, en underbar fru och barn och en lyckad behandling, säger Sven.

För Sven tog det ett halvår från december 2000 till juni 2001 innan han kunde stå på tennisbanan igen.

* PSA; prostataspecifikt antigen

På den bifogade bilden syns kontaktsjuksköterska Lena Ström och överläkare Firas Al-Ubaid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl