2014-03-19 15:37Nyheter

Kirurgavd 6 vinnare av årets Tarmcancerpris

null

Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus Västerås har tilldelats Tarmcancerpriset 2014. Avdelningen får priset tack vare ett målmedvetet arbete med den postoperativa omvårdnaden av tarmcancerpatienter som lett till mycket goda resultat.

– Vi har arbetat systematiskt med omvårdnadsfrågorna de senaste sju åren och nått väldigt goda resultat. Därför är det förstås väldigt roligt att vårt arbete på avdelningen uppmärksammas på det här sättet, säger Elena Ejnarsson, avdelningschef på kirurgavdelning 6.

Juryns motivering lyder:

"Vården av patienter som opereras för kolorektal cancer är krävande för all personal. För att slutresultatet, inte bara operationen, skall bli bra krävs ett väl fungerande team. På Kirurgavdelning 6, Västmanlands Sjukhus Västerås, har man med all önskvärdhet visat att omvårdnaden av denna patientgrupp är av yppersta klass eftersom resultaten i Västerås legat i Sverigetoppen i många år".

Kirurgavdelning 6 delar Tarmcancerpriset med Andreas Lundqvist, som själv levt med diagnosen tarmcancer, och hans syster skådespelerskan Maria Lundqvist. Tillsammans har de gjort stora insatser för att sprida kunskap kring sjukdomen.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl