2015-01-09 14:00Nyheter

Bristande uppföljning av Warankontroll

null

Den hjärtsjuka patienten remitterades från hjärtmottagningen till vårdcentralen för fortsatta kontroller av det så kallade PK-värdet, som mäter blodets förmåga att levra sig och styr behandlingen av läkemedlet Waran.

Vårdcentralen bekräftade att remissen tagits emot, men glömde att meddela patienten. Först fem månader senare upptäcktes misstaget när patienten själv kontaktade vårdcentralen för sitt PK-prov.

Patienten kom inte till skada, men händelsen har anmälts av Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria av chefläkare Margareta Ehnebom eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl