2014-04-03 08:00Nyheter

Blivande operationssjuksköterskor ges chansen att bli sponsrade

null

Över hela landet råder det mer eller mindre brist på operationssköterskor och sedan några år tillbaka pågår en nationell satsning för att öka antalet legitimerade sjuksköterskor som vill bli operationssjuksköterskor.

Tisdag 8 april 11.30 – 15.00 kommer personal från Operationskliniken att stå i huvudentrén på Västmanlands sjukhus Västerås och informera om möjligheten för legitimerade sjuksköterskor att specialistutbilda sig genom att söka till kursen: Specialistsjuksköterska –operationssjukvård.

- Under utbildningen får de studielön samt att de blir sponsrade med kurslitteratur, berättar Sonja Rosengren, operationssjuksköterska och huvudhandledare vid Operationskliniken i Västerås.

Utbildningen är en ettårig distansutbildning på heltid och bedrivs i samarbete med Karlstads Universitet. Förutom den webbaserade delen av utbildningen ingår träffar vid Karlstad Universitet och seminarieträffar på studieort.

Utbildningen består också av så kallad Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under 18 veckor bedrivs den i landstingen på respektive studieort. Under VFU:n har den som studerar tillgång till en huvudhandledare och en klinisk verksam operationssjuksköterska.

- Efter avslutad utbildning har man en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård. Utöver det har man också en akademisk examen - magisterexamen, säger Sonja Rosengren.

Inför höstterminen finns det fyra utbildningsplatser vid Operationskliniken i Västerås och urvalet görs dels genom ansökan till Karlstads Universitet samt intervjuer i Västerås.

För mer information om utbildningen kontakta:

Sonja Rosengren, operationssjuksköterska Västmanlands sjukhus
021- 173660, 173645


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl