2021-04-16 14:48Pressmeddelande

Puls vinner nytt ramavtal med Kristianstad Kommun

Från och med 1 juli 2021 kommer Puls att ansvara för underhåll av spillvatten- och vattenledningar i Kristianstad Kommun.

Uppdraget avser rengöring, spolning och vacuumsugning av spillvatten- och vattenledningar samt pumpstationer inom kommunen. Det ingår även omhändertagande av slam och ansvar för bortforsling till deponi.

"Vi ser fram emot att få bredda vår verksamhet inom planerad underhållsservice ytterligare i Kristianstad. Tillsammans jobbar vi för att vattnets cirkulära kretslopp ska fungera.", säger Kim Olsson, VD på Puls. 

Kontraktet gäller från 2021-07-01 till och med 2022-06-30 med möjlighet till totalt 3 års förlängning. 


Om Puls AB

Puls – Planerad Underhållsservice AB – är med 30 års erfarenhet störst i södra Sverige på VA-underhåll. Puls ser till att VA-nätet planeras, underhålls och servas för att vattnets cirkulära kretslopp ska fungera.