2020-05-07 06:45Pressmeddelande

Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Tiden som förflutit sedan coronapandemin uppkom har präglats av stor osäkerhet. Dock börjar vi nu se en mer synkroniserad bild av förväntningarna på ekonomin och byggmarknaden. Det råder konsensus om att viruset kommer att finnas kvar i samhället och vi kommer därför att se effekter av coronapandemin under en längre tid än vad vi först trodde.

Thomas Ekvall Prognoschef på Prognoscentret bedömer i dagsläget att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021:

- Vi bedömer att den största nedgången i byggstarter kommer att ske i år, sannolikt drygt 15 procent ned för bostäder och dryga 25 procent för lokaler. Den nedåtgående trenden fortsätter dock in i 2021 där vi tror oss se en nedgång på 6 procent för bostäder och 7 procent för lokaler. 

Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika byggsegment.

- Den så kallade ”gör-det -själv”-marknaden, där hushållen själva utför renoveringsarbetet, har hittills utvecklats positivt. Denna utveckling förklaras till stor del av det faktum att en stor del av befolkningen tillbringar mycket tid hemma samt att semesterresandet i hög grad förväntas utebli under detta år. Detta gör att det både finns ovanligt mycket tid för mindre renoveringsprojekt, samt även i vissa fall en resebudget som konverteras till renoveringsbudget, säger Thomas Ekvall.

Det är inte bara hushållens egna renoveringsarbeten som kan påverkas positivt av coronapandemin, även byggandet av offentliga byggnader kan få en skjuts uppåt.

- Byggandet av offentliga byggnader väntas inte drabbas lika hårt då det finns anledning att tro att politiska satsningar på framförallt vårdbyggnader kommer att öka under nästkommande år till följd av pandemin, säger Thomas Ekvall.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vändningen kommer. Det är en komplex fråga, inte minst för att den ekonomiska utvecklingen till stor del hänger på hur restriktionerna kommer att se ut framöver, inte bara i Sverige utan även globalt. Den svenska ekonomin – och byggmarknaden – påverkas direkt av nationella rekommendationer och restriktioner då det ger effekter både på produktionskapaciteten men även på efterfrågesidan. Internationella restriktioner har samtidigt en effekt då material och andra nödvändiga leveranser för produktionen har svårt att komma fram.

Just nu ser vi positiva tendenser i form av att många samhällen återgår till någon form av normalitet. En del tyder på att allt fler länder kommer att anamma den svenska modellen med ett förvisso påverkat, men ej helt bakbundet, samhälle. I dagens prognos räknar vi med att den totala byggmarknaden i Sverige vänder upp år 2022 med en tillväxt på 2 procent, men man ska komma ihåg att läget fortfarande är osäkert och att det är mycket svårt att prognostisera den framtida utvecklingen.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.