2020-03-18 14:32Nyheter

Hur påverkas byggbranschens produktionsförmåga av Coronakrisen?

Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret ABThomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret AB

Sverige är bildligt och bokstavligt på väg att bomma igen. Många arbetsplatser står för närvarande tomma, kanske för en lång tid framöver. Knappast någon bransch eller verksamhet lämnas oberörd av den pågående hälsokrisen och nedstängningen av samhällelig aktivitet. Men hur ser läget ut för byggsektorn?

Thomas Ekvall är prognoschef på Prognoscentret och har just nu bråda dagar med byggmarknadsprognoserna som släpps på torsdag denna vecka. Så här kommenterar han nuläget:

Först och främst, hur går arbetet med prognoserna och hur påverkas de av det mycket osäkra läge vi just nu befinner oss i?
Det är naturligtvis en väldigt speciell situation vi befinner oss i och det är som prognosmakare en betydligt större utmaning än normalt. I dagsläget är det mycket svårt att överblicka hur långtgående konsekvenserna blir och i vilken utsträckning det kommer att påverka såväl utbuds- som efterfrågesituationen, på kortare och på längre sikt. Vi fokuserar nu på att dels kunna bistå våra kunder med en förenklad och högst preliminär bedömning samtidigt som vi givetvis avser kommentera utvecklingen och konsekvenserna mer löpande. 

Hur bedömer du läget för byggbranschen just nu?
I första ledet påverkas troligtvis byggmaterialproducenterna därför att de får problem med att producera när arbetskraften stannar hemma. Entreprenadsektorn klarar sig initialt bättre liksom arkitekter och konsulter men även de kommer att påverkas om nedstängningen blir långvarig. Utförandeled, dvs entreprenörer, installatörer andra typer av hantverkare som arbetar med byggnation och installation, blir nog först och främst drabbade av att tillgången till viktiga insatsvaror över tid kan bli begränsad. Produktionen på arbetsplatserna kommer troligtvis att kunna upprätthållas om än med något lägre intensitet.

Hur ser du på risken för personalbortfall?

För närvarande är antalet smittade relativt få (vad vi vet) och med de massiva åtgärder som myndigheterna nu vidtar finns det hopp om att smittspridningen inte accelererar. Därmed kommer en förhållandevis liten del av arbetsför befolkning att bli sjukskrivna. Tjänstemän inom branschen arbetar sannolikt redan hemifrån. De som arbetar ute på byggarbetsplatserna är givetvis mer sårbara, och i synnerhet gäller det för den del av personalen som dessutom bor i tillfälliga bodar/moduler. Här får vi förutsätta att företagen gör allt de kan för att undvika smittspridning.

 

På anläggningssidan är produktionen i hög grad mekaniserad och folk sitter ofta ensamma i sina maskiner. Huvuddelen av kommunikation sköts över mobilen och måltiderna kan intas utan att man behöver tränga ihop sig i byggbodarna. Det här innebär sannolikt att man kommer kunna upprätthålla en tillnärmelsevis normal aktivitet.

Givet att det här resonemanget är någorlunda hållbart, kommer pågående bygg- och anläggningsprojekt i stort sett ha sin gång, även om framdriften kan bli något försenad.

 

Kommer det att startas nya projekt?

Hur det går med uppstarten av nya projekt är mer osäkert. De flesta projekten som ligger i startgroparna för igångsättning kommer sannolikt att påbörjas. Det är så klart väldigt kostsamt att skjuta upp projekt där det redan investerats stora belopp på planering/projektering och där entreprenörer redan är kontrakterade. Risken för att man skjuter upp eller avbryter projekt som fortfarande ligger i planeringsstadiet är så klart större ju kortare planprocessen har kommit.

 

Vad mer kan man tro om utvecklingen?

I utförandeled kommer kanske bristen på insatsvaror, såsom bygg- och installationsmaterial att bli ett problem så småningom, men det beror i sin tur på om byggmaterialindustrin och handelsled klarar av att hålla igång sin verksamhet. Och inte minst huruvida transportsektorn – som ska frakta allt till byggarbetsplatserna – lyckas att fortsätta upprätthålla normal verksamhet under den här perioden. Branschen är naturligtvis ordentligt påverkad av det som sker men det är knappast tal om några nedstängningar.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.