2020-06-15 08:18Pressmeddelande

Den europeiska byggmarknaden återhämtar sig nästa år

Bygginvesteringar för de 19 Euroconstruct-ländernaBygginvesteringar för de 19 Euroconstruct-länderna

I spåren av en avmattande konjunktur började tillväxten på den europeiska byggmarknaden stagnera redan innan coronakrisen. Att utvecklingen nu trycks ned ytterligare till följd av den rådande krisen är inte förvånande. Däremot väntar sig Euroconstrutcs nationella experter att vi kommer att se en positiv tillväxt redan nästa år.

Under 2019 ökade värdet av den totala byggmarknaden för EC-19 länderna med 2,9 procent jämfört med året innan och nådde därmed 1700 miljarder euro. Nybyggnation har varit den drivande delen av byggmarknaden under flera år och ökade med 3,9 procent förra året medan renoveringar ökade med 2 procent.

Nu väntas bygginvesteringarna minska med ungefär 50 miljarder euro fram till 2022 jämfört med 2019, detta trots att vändningen tros komma redan nästa år. Enligt den nya Euroconstruct prognosen väntas även antalet arbetslösa inom EC-19 området öka med 5 miljoner personer detta år jämfört med 2019.

I den föregående Euroconstruct-rapporten (november 2019) väntade man sig en årlig tillväxttakt av bygginvesteringarna för EC-19 området på ungefär 1 procent framöver till följd av en avmattning i världsekonomin. Mycket har dock hänt sedan dess och effekterna av coronapandemin gör att prognosen för 2020 nu revideras ned med mer än 12 procentenheter till en nedgång på 11,5 procent. Tappet under 2020 väntas därmed vara i samma storleksordning som den negativa utvecklingen vi såg till följd av finanskrisen 2009. Alla EC-19 länder, utom några få, förväntar sig en nedgång i värdet på de respektive nationella byggmarknaderna, där de största fallen väntas i Storbritannien (-33%) och Irland (-38%).

- Det är tydligt att länder som stängt ner byggarbetsplatser får en betydligt svagare utveckling i år, säger Thomas Ekvall, Prognoschef på Prognoscentret.

I den andra änden av spektrumet finner vi Portugal och Polen som båda spår en positiv tillväxt under 2020 på ungefär 2 procent. Värdet av den totala byggmarknaden för de 19 Euroconstruct-länderna väntas öka med 6,3 procent under nästa år och 3,6 procent år 2022 – vilket gör att nivån år 2022 är i linje med den vi såg 2018.

Även om alla byggsegment påverkas negativt av coronapandemin är effekten olika stor för olika segment, där anläggning är den kategori som väntas påverkas minst inom EC-19 området (-7,2 % under 2020). Nybyggnation av bostäder och lokaler väntas minska med ungefär 12 procent detta år, men vänder upp år 2021 och fortsätter uppåt 2022.

- Det som väntas lyfta byggandet ur den här nedgången är anläggningsmarknaden. Det har byggts för lite infrastruktur under många år i delar av Europa samtidigt som satsningar inom området kan komma att bli ett motkonjunkturellt verktyg. Samtidigt begränsas vissa länder av höga statsskulder, säger Thomas Ekvall.

Tillväxt per segment

Tillväxt per segment

Något som sticker ut i den här krisen är en ovanligt stor nedgång i renoveringsmarknaderna. Nedgången är betydligt större än under finanskrisen 2009 och beror främst på nedstängda byggarbetsplatser i flera europeiska länder.

- Osäkerheten framåt är fortsatt stor och utvecklingen bygger på ett scenario för ekonomin som ligger någonstans mellan ett V och ett U, alltså en förhållandevis positiv bedömning. Fortsatt är dock osäkerheten stor. Det är dock inte troligt att den europeiska byggmarknaden genomgår ett liknande stålbad igen som efter finans- och skuldkrisen. Detta beror på att nivån inte är lika hög denna gång och vi befinner oss inte i en byggbubbla på samma vis som innan finanskrisen, säger Thomas Ekvall.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.