2019-11-18 08:15Pressmeddelande

Bostadspriserna har vänt upp

Byggtrend 12 månader rullande. Byggtrend 12 månader rullande.

Bostadsbyggandet har fram till i augusti minskat med 14 % jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen i byggstarter är jämt fördelad mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus som båda minskat med 14 % under perioden.

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar fortsatt tydligt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Den nedåtgående trenden bekräftades i fjol av en fallande trend i beviljade bygglov men i år har beviljandet i stort sett planat ut. Det kan indikera att även påbörjandet snart stabiliseras som ett resultat av stabilare bostadspriser och bibehållen låg ränta.

Beviljad yta av lokaler toppade under mitten av 2017 och minskade därefter fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat kraftigt och befinner sig nu på 2017 års nivå. Fram till i augusti ökade beviljandet med 30 % jämfört med motsvarande period i fjol. Beviljandet har framförallt ökat inom vård- och hotellbyggnader (414 % respektive 172 %) medan övriga lokaler (exempelvis, kultur- och sportbyggnader) är en av byggkategorierna som minskat mest.

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månaderna) uppgick i oktober till drygt 32 500, vilket är en ökning med 14 % jämfört med samma period i fjol. Fram till oktober uppgick antalet sålda småhus till knappt 50 000, vilket motsvarar en uppgång på 4 % jämfört med 2018.

Trenden (rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter på Hemnet är svagt positiv medan småhustrenden ser ut att avta. I oktober var utbudet 2 % högre för bostadsrätter jämfört med för ett år sedan medan utbudet av småhus är i nivå med fjolåret. Vi väntar oss ett fortsatt högt utbud under resten av året men att det därefter kommer att sjunka något i takt med att färdigställandet av nya bostäder kommer att sjunka.

Bostadsrättspriserna på landsnivå visar en tillväxt 3,6 % i oktober månad jämfört med i fjol. Utvecklingen på länsnivå är övervägande positiv, endast Kalmar och Jämtland redovisade sjunkande priser, -1,6 % respektive -2,2 %. Bland storstadsregionerna är det Stockholm och Skåne som har haft högst pristillväxt på 4,3 % respektive 5,1 %, medan priserna i Västra Götaland rör sig sidledes, 0,6 %. Den högsta tillväxten hade Värmland, Västernorrland och Örebro, upp 12,2 %, 8,8 % respektive 8,1 %.

Småhuspriserna på landsnivå ökade med knappt 7 % i oktober jämfört med för ett år sedan. Tjugo län hade stillastående eller stigande priser, där Halland och Jämtland var de regioner med störst pristillväxt, 13 % vardera. Endast Västernorrland hade en negativ pristillväxt på -2 %.

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga sammanställning av den senaste byggstatistiken. Prenumerera på Byggtrender.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.