2019-09-06 07:15Pressmeddelande

Hyresrätter dämpar fallet

Bostadsbyggandet faller från 53 000 förra året till 49 000 i år men utvecklingen är starkare än vad vi bedömde i våras. Samtidigt vänder byggandet av lokaler upp vilket dämpar nedgången i den totala byggmarknaden 2019.

Tecknen till att konjunkturen viker nedåt blir allt tydligare. De makroprognoser som presenterats under augusti från såväl Handelsbanken som SEB har justerats ned för de närmsta åren. Brexit, USA:s och Kinas handelskonflikt och det italienska regeringskaoset är faktorer som riskerar att försämra utvecklingen i ekonomin. Så länge konjunkturnedgången inte utvecklas till recession ser förutsättningarna trots allt ganska goda ut för byggmarknaden.

- Det som framförallt boostat byggandet under de senaste åren är låga kreditkostnader. De senaste prognoserna signalerar nu med tydlighet att räntorna inte kommer höjas under en överskådlig framtid vilket ger förutsättningar för högre fastighetspriser och en bromsad nedgång i byggandet på kort sikt, säger Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret.

Under kommande år bedömer vi dock att nyproduktionen av bostäder och lokaler minskar. Byggandet av hyresrätter ökar men klarar inte av att kompensera för en fortsatt nedgång i bostadsrättsbyggandet vilket totalt ger en fallande aktivitet mot 2021. Nybyggnation av lokaler har ökat starkt under våren och väntas fortsätta upp under 2019 som ett resultat av att konjunkturen än så länge är förhållandevis stark och räntan förblir låg. Lokalbyggandet toppar vanligen sent i konjunkturcykeln och fortsätter försvagningen kommer även lokalbyggandet att minska.

Renoveringsmarknaden för bostäder har pressats under de senaste åren på grund av försämrade ROT-avdrag, utökade kreditrestriktioner och fallande bostadspriser. En vädermässigt gynnsam sommar för hemmasnickare och en stabilisering av bostadspriserna har dock gett en skjuts åt marknaden under året. Även de professionella fastighetsägarnas renoveringar ökar, drivna av goda finansieringsförutsättningar, ett eftersatt behov och en god lönsamhet i fastighetssektorn.

Hur kännbar nedgången är för företag i byggbranschen varierar beroende på var i kedjan de befinner sig.

- Företag med stor exponering mot renoveringsmarknaden, som bygghandeln eller badrumsproducenter, går fortsatt starkt. Däremot är situationen tuffare för leverantörer av exempelvis betongprodukter ,avslutar Thomas Ekvall.

Om ni önskar mer information eller vill ta del av rapporten är ni välkomna att kontakta Thomas Ekvall, Prognoscentret AB: 08-440 93 60, e-post: thomas.ekvall@prognoscentret.seOm Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck
Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström