2024-07-03 09:12Pressmeddelande

BoByggarBarometern: Viss tillförsikt i branschen inför tredje kvartalet

Graf som visar Bobyggarbarometerns utveckling över tid

För femte gången redovisar Prognoscentret resultat från BoByggarBarometern – indikatorn där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på framtidsutvecklingen. Den nya mätningen som genomfördes i juni visar att branschen fortsatt tror på ett ökat antal byggstarter och sålda bostäder samt något ljusare utsikter för branschen som helhet i det kommande kvartalet.   

För andra gången i rad sedan mätningens start så tror nu Bobyggarbarometerns panel på en mer positiv utveckling under det kommande kvartalet. Jämfört med den förra mätningen som genomförde i mars 2024 så har indexet ökat med tre poäng och uppgår nu till 58. Alla värden över 50 (som motsvarar svarsalternativet ”oförändrat läge”) indikerar en förbättring i marknadsläget. Resultatet tyder därmed på att landets bostadsutvecklare och småhusproducenter tror på en försiktigt positiv trend när det gäller antalet byggstarter och sålda bostäder, samt den generella utvecklingen i branschen under det tredje kvartalet.

Panelen har även fått besvara en fråga om hur man bedömer att antalet anställda kommer att förändras i det egna företaget respektive i branschen som helhet under de kommande sex månaderna. Frågan ställdes senast i december 2023 (redovisat inom parentes i tabellen nedan). Även här syns en ökad optimism då en betydligt lägre andel än senast tror på en minskning av antalet anställda. En majoritet av de svarande förutspår nu att antalet anställda kommer förbli konstant de kommande sex månaderna. Ett generellt mönster är att de svarande ser mer optimistisk på det egna företagets utveckling än på branschen som helhet.

Fråga: Hur bedömer du att antalet anställda kommer att utvecklas under de kommande sex månaderna?

Fråga: Hur bedömer du att antalet anställda kommer att utvecklas under de kommande sex månaderna?

 

Om undersökningen

BoByggarBarometern bygger på sex frågor där paneldeltagarna bedömer utvecklingen av antalet byggstarter, försäljningen av nyproducerade bostäder, samt vad man har för känsla gällande den generella utvecklingen. Dessa tre bedömningar görs både för det egna företaget samt för branschen som helhet. Frågornas svarsskala är 1–7, där 1 = Minska mycket/Mycket sämre, 4 = Oförändrad och 7 = Öka mycket/Mycket bättre. Svarsskalan räknas om till skalan 0–100. Där indexvärdet 50 motsvarar svarsalternativet 4 som innebär oförändrat läge. Målet med BoByggarBarometern är att i ett tidigt skede kunna visa åt vilket håll branschen är på väg.

Prognoscentrets BoByggar-panel består av cirka 130 beslutsfattare hos bostadsutvecklare och småhusföretag. Undersökningen genomförs kvartalsvis och består av cirka sex till nio frågor varje gång. Totalt svarade 42 procent. Åtta av tio deltagare arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare. Insamlingen sker i slutet av varje kvartal och avser utsikterna för det kommande kvartalet.Om Prognoscentret

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag specialiserat på operativa och strategiska beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggmarknaden. Vi har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt ingår sedan 2023 i den globala koncernen Byggfakta Group. Bland våra kunder finns de största varumärkena i producent- och entreprenadled, byggvaruhandeln samt bank och consulting. Vi ingår i analysnätverket Euroconstruct® vilket ger oss unik tillgång till information om den europeiska byggmarknaden.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström