2024-04-11 07:00Pressmeddelande

BoByggarBarometern: Branschen spår positiv utveckling för kommande kvartal

BoByggarBarometern Index, Källa: PrognoscentretBoByggarBarometern Index, Källa: Prognoscentret

För fjärde gången redovisar Prognoscentret resultat från BoByggarBarometern – indikatorn där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på framtiden. Jämfört med de tidigare mätningarna spår branschen för första gången en ökning när det gäller antalet byggstarter, sålda bostäder samt känslan för den generella utvecklingen det kommande kvartalet.

Den senaste BoByggarBarometern visar att deltagarna i Prognoscentrets panel för första gången, sedan mätningens start, tror på en positiv utveckling under det kommande kvartalet. Jämfört med mätningen som gjordes i fjärde kvartalet 2023 så har indexet ökat ytterligare 11 punkter från 44 till 55. Detta innebär att indexet nu är högre än 50 som motsvarar svarsalternativet ”oförändrat läge”. Resultatet tyder därmed på att landets bostadsutvecklare och småhusproducenter tror på en svag ökning när det gäller utvecklingen av antalet byggstarter, sålda bostäder samt känslan för den generella utvecklingen det kommande kvartalet.

Om undersökningen
BoByggarBarometern bygger på sex frågor där paneldeltagarna bedömer utvecklingen av antalet byggstarter, försäljningen av nyproducerade bostäder, samt vad man har för känsla gällande den generella utvecklingen. Dessa tre bedömningar görs både för det egna företaget samt för branschen som helhet.

Frågornas svarsskala är 1–7, där 1 = Minska mycket/Mycket sämre, 4 = Oförändrad och 7 = Öka mycket/Mycket bättre. Svarsskalan räknas om till skalan 0–100. Där indexvärdet 50 motsvarar svarsalternativet 4 som innebär oförändrat läge. Målet med BoByggarBarometern är att i ett tidigt skede kunna visa åt vilket håll branschen är på väg.

Utöver frågorna som ingår i indexet ställs ibland andra frågor rullande mellan undersökningsomgångarna. Denna gång ställde vi bara de frågor som ingår i indexet.

Prognoscentrets BoByggar-panel består av cirka 130 beslutsfattare hos bostadsutvecklare och småhusföretag. Undersökningen genomförs kvartalsvis och består av cirka sex till nio frågor. Totalt svarade 49 procent. Åtta av tio deltagare arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare. Insamlingen sker i slutet av varje kvartal och avser utsikterna för det kommande kvartalet.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström