2021-04-22 07:56Pressmeddelande

Torsby i Sverigetoppen i årets företagarmätning

Fyra kvinnor, handläggare i digitalt möteNågra handläggare från miljö- och byggkontoret i möte med näringslivschef Eva Larsson, på Teams.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Siffrorna för mätningen år 2020 offentliggörs idag, 22 april 2021.

Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet på 86 ger att Torsby är på andra plats i Sverige och första plats i Värmland.

 

Detta är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd

 

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

 • Information
 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Effektivitet

 

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2020 omfattar 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar.  När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Torsby uppvisar fina siffror

Det genomsnittliga NKI-resultatet är 86 (2019: 78) vilket ger Torsby en förstaplats i Värmland och en hedrande andra plats i Sverige (2019: 24:e plats). Bodens kommun toppar listan, medan Höganäs kommun placerar sig på tredje plats.

Mätning av verkliga ärenden

Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby kommun gläds åt de fina siffrorna.        

- Undersökningen baseras på verkliga ärenden under år 2020. De personer och företag som besvarat enkäten har alltså haft pågående ärenden med kommunens tjänstepersoner under året. Att Torsby kommun får ett så högt och gott förtroende är ett bra betyg till alla kompetenta medarbetare som dagligen arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service. Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar olika myndighetsärenden, konstaterar Thomas.

 

Tillgängligheten är viktig

Inom serviceområdet miljö- och hälsoskydd får Torsby kommun det högsta betyget bland Sveriges kommuner. Allmänhet eller företagare väljer inte själv att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande.

- Det är vår roll att bemöta alla kunder på ett gott och rättvis sätt, säger Malin Jonsson, kommunen miljö- och byggchef. Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet. Vi på miljö- och byggkontoret träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, och ser vad vi kan prioritera på kort tid och vad som tar längre tid, så att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt för att något annat ärende tar lång tid, säger Malin.

E-tjänster ersätter pappersexercis

Under det senaste året har Torsby kommun arbetat för att förkorta och effektivisera handläggningen via digitala tjänster. Förr skulle mycket papper kopieras innan pappersblanketterna kunde skickas in. Nu görs allt mer digitalt. Genom att koppla ihop olika myndigheters system så slipper företaget tänka på att skicka in bolagsuppgifter, F-skattsedel och andra uppgifter eftersom kommunen hämtar in de uppgifterna själv via digital uppkoppling mot berörda myndigheter. E-tjänsterna gör att ansökningarna är mer fullständiga och färre behöver kompletteras.

- Syftet är att det ska bli mindre komplicerat att söka tillstånd och göra de anmälningar som krävs. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson kommunens näringslivschef.

 

Läs resultaten från undersökningen

På SKL:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen.

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/okadnojdhetmedkommunernasforetagsservice.52970.html

Kontaktuppgifter

Näringslivschef Eva Larsson, eva.larsson@torsby.se, tfn 070-212 54 57

Miljö- och byggchef Malin Jonsson, malin.jonsson@torsby.se, tfn 076-116 60 84

 

Utdrag ur tabellen från SKR

Se bifogat material.

 Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.