2022-10-13 07:23Pressmeddelande

Polarn O. Pyret slutar tillverka galonplagg – tar täten och utmanar textilbranschen

Miljön står i fokus när beslutet om att stoppa produktionen av galon fattas. Tillverkningsprocessen av galonplagg och gummistövlar håller inte måttet för de hållbarhetsmål Polarn O. Pyret strävar mot – nu visar de vägen mot en mer hållbar textilindustri.

Polarn O. Pyret jobbar hårt för att utveckla sortimentet till att bli mer hållbart. En stor del av arbetet handlar om valet av material. I dagsläget är hela 84 % av produkterna tillverkade av mer hållbara fibrer, men målet är att inom en förutsebar framtid kunna öka den siffran.

“Vi och hela textilbranschen behöver ställa om till en mer hållbar produktion, och vi tar gärna täten för den omställningen. Vi befinner oss i en klimatkris och det är inte fråga om när, utan snarare om hur vi förändrar vårt sätt att producera kläder.” säger Terese Persi hållbarhetsansvarig på Polarn O. Pyret.

Framställningen av galon är i dagsläget inte hållbar ur ett miljöperspektiv och lever därför inte upp till de krav som Polarn O. Pyret ställer på sig själva. Arbetet med att hitta en ny tillverkningsprocess är i full gång för att i framtiden återigen kunna erbjuda de populära ytterplaggen. Detta är dock något som inte blir aktuellt förrän en solid och hållbar tillverkningsprocess existerar.

Det finns också andra, i många avseenden bättre alternativ till galonkläder i sortimentet. Polarn O. Pyrets skalkläder WeatherPRO har en vattenpelare som är högre än galon samtidigt som materialet andas och därmed håller värmen bättre.

“En fördel med skalkläder är att de andas och släpper ut den kondens som bildas när man leker och rör sig. Våra skalkläder har även en högre vattenpelare än galon så barnen kan fortsätta leka i regnet och hålla sig torra. Viktigt att understryka att det inte finns någon risk i att bära galon, utan beslutet att sluta producera är en hållbarhetsfråga.” berättar Johan Munck vd på Polarn O. Pyret.

Galonplagg kommer finnas tillgängligt att köpa i butik så länge lagret räcker samt på butikernas second hand-avdelningar. Polarn O. Pyret vill fortsätta uppmuntra till att laga och återanvända de galonplagg man redan har som ett led i en annan viktig hållbarhetsfråga – minst tre barn i varje plagg. Idag ärvs 63 % av Polarn O. Pyrets ytterkläder vidare, vilket är i linje med målet att varje plagg ska kunna vara över generationer.


Om Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret startade år 1976 med viljan att göra kläder som låter barn vara barn. Idag har vi över 40 år i branschen och är det ledande kvalitetsvarumärket för barn i Sverige, och säljs på flera marknader världen över. Vi gör kläder som tål att älskas, tvättas och slitas. Och som tillslut kan ärvas vidare till nästa barn, och nästa. Vi kallar det design som håller. För mer information gå in på www.polarnopyret.se