Nytt gödsel som sluter skogens kretslopp

I ett unikt projekt samarbetar universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att vidareutveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö.