Gold Label-certifikat för Paper Province

Paper Province har återigen bevisat att de räknas som en av världens främsta klusterorganisationer. För tredje gången i rad har man nått högsta nivån i EU:s kvalitetscertifiering och kan fortsätta att kalla sig guldkluster.