2017-11-24 06:30Pressmeddelande

Tom Ohlsson, OKQ8-handlare från Jämjö, tillträder som ordförande för branschorganisationen Svensk Bensinhandel

null

Tom Ohlsson övertar ordförandeklubban från Sven-Olof Gudmundsson, som efter sju år som ordförande nu går vidare till nya uppdrag inom Svenskt Näringsliv. Tom har varit verksam i styrelsen för Svensk Bensinhandel under sju år och tar nu klivet upp som ordförande.

”Jag vill anta branschens stora utmaningar, såsom hur vi i framtiden fortfarande skall vara relevanta för alla bilister och närboende. I takt med att förnybara drivmedel introduceras, behöver också landets drivmedelsstationer anpassa sig. Likväl förändras även köpbeteenden och behov av service. Här behöver branschen vara lyhörd och kanske till och med innovativ, för att skapa nya tjänster och erbjudanden. Att kunna få en bra måltid på en drivmedelsstation ska vara självklart och vi ska fortsatt vara duktiga på att utnyttja våra lägen som erbjuder hög tillgänglighet. Drivmedelsstation ska vara det självklara valet för att få snabb service, god mat och självklart också just drivmedel.” kommenterar Tom Ohlsson, nytillträdd ordförande för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Närmast kommer Tom från platsen som vice ordförande i förbundet. Denna plats efterträds nu av Sophie Engström. Sophie driver Gulf i Härnösand tillsammans med sin syster och mamma. Gulf Härnösand utsågs till Årets station 2012, och är rikskända för sin bake-off verksamhet som bland annat innefattar kanelbullar och semlor.

Mer om Tom kan ni läsa i kommande nummer av Bensin&Butik, som innehåller en intervju där Tom får lägga ut sina tankar inför sitt ordförandeskap och branschens framtid. 

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich