2016-10-20 06:30Pressmeddelande

Preem AB – Bästa drivmedelsbolag 2016

Svensk Bensinhandel har för 2016 utsett bästa drivmedelbolag. Priset delats ut

vartannat år sedan 2006, har i år tilldelats till drivmedelsbolaget Preem AB med följande motivering:

”För att med tydligt fokus, och tillsammans med Preems Servicehandlar Förening, värna om den gemensamma lönsamheten och kedjans utveckling. För att Preem i handling och ord samverkar med sina handlare och förstår att lönsamhet skapas både genom lokalt entreprenörskap och den stordrift som kan uppnås genom kedjedrift.”

– Svensk Bensinhandel som organiserar landets fria bensinhandlare, oavsett märke och kedja, har för första gången utsett Preem AB. Det är med stolthet jag överlämnat priset till Preem AB, säger Robert Dimmlich, VD för Svensk Bensinhandel. Man skall dock inte glömma att priset också ställer förväntningar och förpliktigar inför framtiden, säger Robert Dimmlich.

– Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling i samhället och då behöver vi stabila lokala partners som delar vårt engagemang och vilja att utvecklas, berättar Morten Bendz, Chef Retail, Preem. Priset är en bekräftelse från våra Preempartners att ett väl fungerande samarbete leder till gemensam framgång, avslutar en stolt Morten Bendz.

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich