2016-06-08 10:43Pressmeddelande

Polisen lägger ner 96 % av branschens polisanmälningar

Antalet smitningar uppgår till cirka 54 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 22 Mkr vilket är en markant minskning jämfört med 2015. Av dessa brott polisanmäls 65 % och polisen väljer i 96 % av fallen att lägga ner anmälan utan utredning.

”Antalet smitningar de senaste åren har varit ganska konstant. Smitningar utgör ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning är lika stor som vid försäljning av en kopp kaffe. Att andel nedlagda polisanmälningar ökar är dock mycket oroande.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Svensk Bensinhandel har under flera år - genom medlemsenkäter - mätt antalet smitningar, värdet av dessa samt hur stor andel som utreds. Andelen nedlagda polisanmälningar har dessvärre ökat från den redan anmärkningsvärt höga nivån om 95 % till 96 % jämfört med 2015.

Förutom smitningar drabbas branschen av sedvanliga snatterier, inbrott och även rån. Det är enligt medlemmarna essentiellt att det går att driva näring under rättsäkra förhållanden.

”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Enkäten presenteras i kommande nummer av Bensin&Butik.

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich