2016-06-08 10:38Pressmeddelande

Nu kommer våren – tillsammans med fem ton tungmetaller (som vi i år häller ut på Mynttorget den 22 april)

Varje år tvättas landets drygt 4,5 miljoner bilar omkring 30 miljoner gånger. Av dessa sker runt en fjärdedel av biltvättarna på bensinstationer eller andra biltvättanläggningar. Resten sker alltså på garageuppfarter och gator, utan kontroll över vilka kemikaliska produkter som används och var spillvattnet tar vägen. Tillsammans rinner varje år runt 2000 ton olja och 5 ton tungmetaller ut i marken och grundvattnet från alla de där hemmatvättarna utan vattenrening.

Den 22 april mellan klockan 08.30 till 10.00 kommer Svensk Bensinhandel att hälla ut 5 ton sand på Mynttorget för att manifestera den mängd tungmetaller som årligen rinner ut i dagvattnet när bilar tvättas på gator runt om i landet. Klockan 09.00 håller vi en presskonferens på Mynttorget med f.d. miljöminister Lena Ek (c).

Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Det är viktigt att allmänheten förstår vad biltvätt på gatan innebär och inte medvetet blir en miljöbov.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.

Pressinbjudan: Mynttorget den 22 april, klockan 09.00, presskonferens med Lena Ek (c)

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich