2017-03-09 12:17Pressmeddelande

Branschrekommendation utfärdas - max 25 mynt

null

Den 30 juni 2017 går de äldre myntens giltighet ut, och många vill nu bli av med dem. Under februari 2017 finns 1 148 000 000 enkronor samt 206 400 000 femkronor av den äldre typen i cirkulation. Många vänder sig till handeln för att använda dessa om betalningsmedel eller för att försöka växla in.

Regeringen eller Riksbanken vill inte ta något ansvar för att täcka de kostnader som uppstår för aktörerna inom kontanthanteringen. Kostnaden är vår bransch är enorm, ofta betalar våra medlemmar hanteringsavgifter upp emot 10% - och detta i en bransch som i snitt har en vinstmarginal på ca 1 %. Snittvinsten för en drivmedelsstation är ca 139 000 kronor, även om grossisternas marginal på drivmedel är rekordhög. 

- "Det är helt orimligt att handeln, med de oproportionerligt höga kostnaderna för hantering, skall lösa bytet av mynt. Därför utfärdar nu Svensk Bensinhandel en branschrekommendation att ta emot max 25 mynt vid betalning." kommenterar Robert Dimmlich, VD för Svensk Bensinhandel.  

Nu utfärdas en branschrekommendation att maximalt ta emot 25 mynt vid betalning, och i övrigt hänvisa kunder till www.myntkartan.se för att växla in sina gamla mynt. 

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich