2022-02-11 14:41Pressmeddelande

Ohlssons snabba expansion i Stockholm fortsätter

Ohlssons snabba expansion i Stockholm fortsätter. Bild på fastigheterna i Märsta och regionchef Mikael Blomqvist.Fastigheterna i Märsta och regionchef Mikael Blomqvist.

Som ett led i Ohlssonskoncernens offensiva satsning i Stockholmsregionen förstärker de nu sin närvaro ytterligare genom förvärv av grannfastigheten till den befintliga terminalen i Märsta.

”Genom detta förvärv får vi tillgång till större lokaliteter och uppställningsytor. Det är också ett perfekt läge för oss mellan Märsta och Sigtuna och närheten till Uppsala.”, säger Mikael Blomqvist, regionchef, Ohlssons AB.

Den här satsningen ger Ohlssons stora möjligheter att expandera den befintliga verksamheten. Under Ohlssons tre år i Stockholmsregionen har de skapat en verksamhet med ett hundratal anställda och en omsättning på 180 miljoner kronor per år.

Genom ett brett tjänsteutbud, snabb och effektiv service, högkvalitativa fordon och god personalvård tydliggörs koncernens närvaro i Stockholm.

Hållbarhet är en del av det dagliga arbetet, i allt från miljöklassade fordon till energieffektiva fastigheter. De befintliga fastigheterna i Märsta är försedda med solceller och bidrar till en stor del av energiförbrukningen.

”Detta är en mycket spännande satsning med stora utvecklingsmöjligheter i resan mot att bli den ledande aktören i regionen.”, säger Christer Ohlsson, ägare, Ohlssonskoncernen.Om Ohlssons AB

Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport . Alltid med hållbarhet i fokus. Koncernen sysselsätter ca 700 anställda, omsätter omkring 1.2 miljarder och verkar i södra Sverige samt Stockholm/Mälardalen.


Kontaktpersoner

Märta Bylow
Kommunikationschef
Märta Bylow