2021-06-18 08:35Pressmeddelande

Ohlssons förvärvar mark och energieffektiva fastigheter i Märsta

Ohlssons förvärvar mark och energieffektiva fastigheter i MärstaOhlssons förvärvar mark och energieffektiva fastigheter i Märsta

Nu förstärker Ohlssons sin närvaro i Stockholm/Mälardalen ytterligare. Det rör sig om förvärv av fastigheter och mark på Trävaruvägen i Märsta, med en strategisk placering mitt emellan Uppsala och Stockholm. I en av byggnaderna har Ohlssons region Mitt sitt befintliga kontor, och nu kommer ytterligare byggnader kunna nyttjas.

Fastigheterna rymmer bland annat kontor, garage och verkstäder och har solceller installerade på taken. Totalt rör det sig om ca 350 paneler som bidrar till en stor del av den befintliga elförbrukningen för fastigheterna.

”Efterfrågan på el ökar, särskilt i storstäderna. I vår verksamhet ställer vi höga krav på hållbarhet – både när det kommer till att hushålla med elen och att den ska vara producerad på ett hållbart sätt. Därför känns det extra bra att vi själva kan bidra till en stor del av Märstafastigheternas egna elförbrukning, som dessutom är hållbart framställd”, säger Anders Dyson, kvalitets- och miljöansvarig på Ohlssons.Om Ohlssons AB

En färgstark partner med ett globalt miljöansvar. Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport . Alltid med hållbarhet i fokus. Koncernen sysselsätter ca 600 anställda, omsätter omkring 1 miljard och verkar främst i södra Sverige samt Stockholm/Mälardalen.


Kontaktpersoner

Märta Bylow
Kommunikationschef
Märta Bylow