2022-07-11 09:25Pressmeddelande

Därför är Osby Sveriges bästa avfallskommun 2022

Jim Svensson, Benny Gunnarsson och Jeanette Nilsson, OhlssonsJim Svensson, Benny Gunnarsson och Jeanette Nilsson, Ohlssons

Osby Kommun har av Avfall Sverige utsetts till årets avfallskommun 2022. I Osby och Östra Göinge är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållningsskyldighet. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons.

”Vi är stolta över att ha fått den här utmärkelsen. Den höga kundnöjdheten och sorteringsgraden har uppnåtts med hjälp av en välfungerande organisation och god kommunikation. En viktig del i framgången är samarbetet med Ohlssons, vars driftskontor och chaufförer varit väsentliga i kommunikationen med invånarna.”, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.  

Benny Gunnarsson är driftschef och till sin hjälp har han Jeanette Nilsson som är transportledare.

”Vi vill ge en stor eloge till våra chaufförer som varje dag utför ett fantastiskt jobb. De är verkligen engagerade och bryr sig på riktigt. Om vi har ett problem är de intresserade av att förstå grundorsaken för att kunna lösa det på bästa sätt, vilket både skapar tillit och en hög servicenivå gentemot invånarna.”, fastslår Jeanette. 

Från Ohlssons lokala kontor i Osby utgår ett 10-tal chaufförer varje dag. En vanlig dag för dem börjar med en säkerhetskontroll av fordonet och en översyn av dagens körlista. Sedan är det dags att bege sig ut på vägarna och tömma avfallskärl. Kärlen kontrolleras av chauffören, som ser till att sorteringen är korrekt.

I Osby är det sedan 2016 fyrfackskärl som gäller, vilket enligt undersökningar från bland annat Avfall Sverige bidrar till bättre sortering och mindre mängder restavfall.

Jim Svensson, Ohlssons renhållningschaufför i Osby

Jim Svensson, Ohlssons renhållningschaufför i Osby

 

Jim Svensson är en av Ohlssons chaufförer. Han är övertygad om att fyrfackskärlen bidragit till den höga sorteringsgraden och därmed till att Osby blivit utsedd till den bästa avfallskommunen:

”Det är tack vare invånarna som Osby har vunnit. De är duktiga på att sortera, vilket är enklare när vi har fyrfackskärl. Om det är felsorterat någonstans lägger vi in en avvikelse som kommuniceras till ÖGRAB och de som sorterat fel. Oftast brukar de vara duktiga på att fixa till det och jag upplever att de lär sig snabbt.”, förklarar Jim.

I Sverige genererar varje person i snitt 157 kg restavfall per år, medan en genomsnittlig person i Osby enbart genererar hälften så mycket: 78 kg. Precis som utmärkelsen antyder är Osbyborna därmed riktigt duktiga på att sortera både förpackningar och matavfall.  

När alla kärl på rundan är tömda och dagens avvikelser rapporterats är det dags att köra till ÖGRABs avfallsanläggning, Kattarp, där de olika fraktionerna samlas upp och hanteras för vidare behandling. Därefter tar ÖGRABs personal över och ser till att materialet återvinns: matavfall blir till biogas och biogödsel, förpackningarna blir till nya förpackningar och från restavfallet utvinns energi som blir till fjärrvärme och el. 

Den senaste kundundersökningen som gjordes på ÖGRAB visade på hög kundnöjdhet. Varken Per eller Benny är särskilt förvånade och Per menar att den höga kundnöjdheten till stor del beror på en rad olika kommunikationsinsatser:

”All kommunikation bottnar i en långsiktig strategi där vi bestämt ett antal budskap och kanaler som ska användas. Några av våra viktigaste kommunikationskanaler är vår kundtjänst och Ohlssons chaufförer. De är ansiktet utåt och träffar invånarna varje dag. Chaufförerna är bra på att utbilda invånarna men är även goda ambassadörer för Ohlssons och ÖGRAB.”, säger Per.

Även Benny är glad över den höga kundnöjdheten och av utmärkelsen som Sveriges bästa avfallskommun:

”Att Osby hamnar först, tätt följt av Östra Göinge, säger en hel del. Vi är helt enkelt bäst på det här!”, avslutar Benny.Om Ohlssons AB

En färgstark partner med ett globalt miljöansvar. Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport . Alltid med hållbarhet i fokus. Koncernen sysselsätter ca 700 anställda, omsätter omkring 1,2 miljarder och verkar främst i södra Sverige samt Stockholm/Mälardalen.


Kontaktpersoner

Märta Bylow
Kommunikationschef
Märta Bylow