2014-11-10 08:48Pressmeddelande

Västerbottningar väljer kultur före sport

Sport eller kultur – frågar man en västerbottning vilket hen föredrar en ledig kväll, så är svaret sannolikt kultur. Och högt upp på listan över möjliga kulturaktörer att besöka finns NorrlandsOperan. Detta enligt en stor varumärkesundersökning utförd av Brand Clinic, en av landets ledande experter på varumärkesfrågor.

–  Att människor väljer kultur före sport är egentligen inte unikt för Västerbotten. Vi har sett samma mönster på en rad platser, säger Ulrik von Szokolay från Brand Clinic.

På uppdrag av NorrlandsOperan frågade Brand Clinic ett representativt urval av befolkningarna i Umeå, Skellefteå och samtliga inlandskommuner, totalt 1100 personer, om kulturutbudet i allmänhet och NorrlandsOperan i synnerhet. Undersökningen utfördes 2013 och det var just i frågan om vad man helst vill göra på en ledig kväll, som konserter och teater trumfade idrottsevenemang.

– Det är förstås kul att höra, men egentligen finns det ju ingen motsättning. Det funkar alldeles utmärkt att både gilla kultur och idrott samtidigt. Jag själv är ett sådant exempel, säger NorrlandsOperans VD och konstnärlige ledare Kjell Englund.

I undersökningen framkom det att NorrlandsOperan har ett starkt varumärke*. Enligt Brand Clinic står det sig också mycket väl i jämförelse med andra svenska kulturvarumärken.

Många kände till och hade en relation till NorrlandsOperan. I Umeå rankades man högst inom området scenkonst, likaså i Skellefteå. I övriga kommuner hamnade man tvåa efter Folkets hus. Oavsett på vilken ort man bodde förknippades operan med samma saker: avkoppling, underhållning, klassiska och nyskapande verk, nya upplevelser och perspektiv, internationell klass och föreställningar som det pratas och skrivs gott om.

– Resultaten är bättre än vad vi vågat hoppas på. Det vi har fått svart på vitt är att vi har ett starkt varumärke. Bäst förankring har vi i Umeå, däremot behöver varumärket göras mer känt i övriga västerbottniska kommuner. Det som är mest glädjande med resultatet är att vi lyckats kommunicera det vi vill vara, nämligen en spelplats för nya uttryck, säger Kjell Englund.

* Med varumärke menas människors samlade associationer och åsikter kring ett visst företagsnamn, tjänst eller produkt.

En av flervalsfrågorna som ställdes i Brand Clinics undersökning:
Om du får en kväll ledig och ska hitta på något riktigt trevligt, underhållande eller givande - vad är det som lockar dig i första hand?

Det fanns en lång rad alternativ att välja mellan, däribland konsert och idrottsevenemang. Så här fördelade sig svaret mellan dessa två alternativ:

I Umeå hade 4 av 10 med idrottsevenemang som ett alternativ medan nästan 7 av 10 föredrog att gå på konsert. I Skellefteå var det 3 av 10 som såg idrottsevenemang som ett bra alternativ och dryga hälften valde konsert. Övriga kommuner hade i stort sett samma syn på frågeställningen men med lite mindre skillnad mellan alternativen då drygt 5 av 10 såg idrottsevenemang som en trevlig kvällsaktivitet och drygt 7 av 10 kunde tänka sig konsertalternativet.

För mer information, kontakta någon av oss:
Kjell Englund, VD och konstnärlig ledare på NorrlandsOperan
070-343 80 35
kjell.englund@norrlandsoperan.se

Magnus Mikaelsson, marknadschef på NorrlandsOperan
070-343 02 44
magnus.mikaelsson@norrlandsoperan.se

Ulrik von Szokolay, Brand Clinic, www.brandclinic.se
0705-58 09 14
ulrik@brandclinic.se

Läs mer: www.norrlandsoperan.se

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår också festivalerna MADE och Umeå Jazzfestival samt turnéer och samarbeten
på olika håll i regionen, nationellt och internationellt. NorrlandsOperan är stolt medskapare i programmet för kulturhuvudstadsåret Umeå2014.


Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.


Kontaktpersoner

Britta Amft
Producent operaavdelningen
Britta Amft
Robert Dahl Norsten
Producent operaavdelningen
Robert Dahl Norsten
Birgit Berndt
Danschef
Birgit Berndt
Minna Lindahl
Producent dansavdelningen
Minna Lindahl
Linda Wiklund
Producent dansavdelningen
Linda Wiklund
Clara West
Danskonsulent i Västerbotten
Clara West
Markus Falck
Producent musikavdelningen
Markus Falck