2014-05-19 17:02Pressmeddelande

Uruppförande av sista delen i musikprojektet Voices of Umeå!

null

Lördag 24 maj är det dags för uruppförande av Anders Linds experimentella musikprojekt, Voices of Umeå part III: Everybody Scream!!! på NorrlandsOperan.

I den sista delen i projektet Voices of Umeå hörs tusentals inspelade röster från Umeås befolkning. På scenen finns ett antal sjungande, skrikande, talande och allmänt låtande körer från Umeå, tre interaktiva instrument gjorda av cykelhjul, tvättställ, byrålådor & elektronik och The max maestro – en för projektet utvecklad elektronisk dirigent, som leder körerna via videoprojektioner.

Tusentals inspelade och elektroniskt bearbetade röster från Umeås befolk­ning utgör fundamentet i tonsättaren Anders Linds tredje och avslutande verk inom ramen för det konstnärliga forskningsprojektet. I Voices of Umeå part III: Everybody scream!!! utforskas den mänskliga rösten integrerat med ny teknik som uttrycksmedel.

Öppen repetition
Torsdag 22 maj finns det möjlighet att delta vid en repetition av Voices of Umeå Anders Lind finns på plats tillsammans med elever från Midgårdsskolan. Repetitionen börjar kl 14 och efteråt finns Anders Lind tillgänglig för frågor. Kontakta Michelle på makrnadsavdelningen vid intresse!

Voices of Umeå part I & II
Sedan början av 2013 har en serie interaktiva röstinspelningsinstallationer ställts ut på publika platser i Umeå för att inspirera befolkningen till utforskande av sina röster. Installationerna har samlat in drygt 10 000 röstfiler, som sedan valts ut, bearbetats och använts som musikaliskt grundmaterial vid skapandet av de två första delarna av projektet Part I: We speak music! och Part II: Singing instruments!!

Läs mer: www.norrlandsoperan.se

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår också festivalerna MADE och Umeå Jazzfestival samt turnéer och samarbeten
på olika håll i regionen, nationellt och internationellt. NorrlandsOperan är stolt medskapare i programmet för kulturhuvudstadsåret Umeå2014.


Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.


Kontaktpersoner

Britta Amft
Producent operaavdelningen
Britta Amft
Robert Dahl Norsten
Producent operaavdelningen
Robert Dahl Norsten
Birgit Berndt
Danschef
Birgit Berndt
Minna Lindahl
Producent dansavdelningen
Minna Lindahl
Linda Wiklund
Producent dansavdelningen
Linda Wiklund
Clara West
Danskonsulent i Västerbotten
Clara West
Markus Falck
Producent musikavdelningen
Markus Falck