2022-10-17 07:09Pressmeddelande

Norrlandsoperans nya initiativ ska utveckla operakonsten

Dynamoopera är ett initiativ från Norrlandsoperan och Föreningen Svenska Tonsättare som vänder sig till professionella tonsättare, librettister och regissörer – utan erfarenhet från opera. I workshop-format ska de få bekanta sig med konstformen i ledning av framstående aktörer inom operascenen i Sverige, med det långsiktiga målet att skapa nya operaverk.

Konstformen opera är komplex med musik, dramatik, sång och visuellt uttryck som ska samspela mot en helhet. Workshopen Dynamoopera är en satsning som riktar sig till de som redan är professionella tonsättare, dramatiker, poeter, dramaturger, textförfattare eller regissörer men som söker inblick och förståelse för opera som konstform. Kravet är att de sökande ska ha låg eller ingen erfarenhet av att komponera eller regissera opera, eller av att skriva libretti. I workshopen ges plats för åtta deltagare fördelade mellan tonsättare, librettister samt regissörer.

– Dynamoopera är ett led i att få fler utövare att våga använda operagenrens unika förmåga att tala till både känsla och intellekt för att berätta historier. Min absoluta strävan är att workshops av det här slaget ska bli en återkommande del av vår verksamhet, där formen kan ändras men med bibehållet innehåll: att få undersöka konstformen opera, säger Dan Turdén, Operachef på Norrlandsoperan och kursledare för Dynamoopera.

Urvalet av deltagare till den kostnadsfria workshopen görs av en kursledning, bestående av Dan Turdén tillsammans med dramaturgen Sophie Helsing, regissören Bogdan Szyber och en tonsättare som ännu inte tillsatts. Samtliga kommer även agera handledare för deras respektive disciplin.

– Projektet på Norrlandsoperan kommer ge deltagarna praktisk erfarenhet av att skriva opera, uppleva processen från idé till genomförande, få samarbeta med sångare av toppklass samt mötas över disciplingränserna. Norrlandsoperan har en stark identitet och bra visioner för den nyskrivna repertoaren och är en viktig aktör för att presentera nyskriven musik för befintlig och ny publik. Verksamheten är framåtriktad och vi är glada att inleda ett strategiskt samarbete med Norrlandsoperan som förhoppningsvis sträcker sig över flera år, säger Martin Tibblin, Föreningen Svenska Tonsättare.

Kursen påbörjas med en samling för deltagarna och kursledare i samband med föreställning av den kommande operan Hoffmanns Äventyr på Norrlandsoperan den 12 november. Kursstart för workshopen blir 1 april 2023. En målsättning med workshopen är att resultatet av deltagarnas arbete ska presenteras genom framträdanden.

Hålltider för Dynamoopera

  • 23 oktober: Sista ansökningsdag
  • 29 oktober: Ansökande får svar och deltagarna meddelas
  • 12 november: Första samling av gruppen på Norrlandsoperan i Umeå
  • 1-5 april 2023: Workshop på Norrlandsoperan i Umeå

För mer information om workshopen Dynamoopera och ansökan, se: https://norrlandsoperan.se/forestallning/dynamoopera/Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974 som en liten operaensemble och har under åren utvecklats till Sveriges viktigaste och största scenkonsthus med regionalt uppdrag. Genom opera, musik, dans, nutida konst och egen symfoniorkester ska Norrlandsoperan fördjupa och utveckla det nya och nyskapande för att bli Sveriges ledande spelplats för nyskapande scenkonst. Norrlandsoperan ska stå för det nya, det oupptäckta och det innovativa och vara scenkonsthuset som speglar samtiden och påverkar framtiden. Norrlandsoperan har fyra salonger samt egna tillverkande verkstäder och ateljéer, administrativa avdelningar samt ett eget biljettkontor. Elektra är Norrlandsoperans bistro, bar och matsal. På Norrlandsoperan arbetar ca 130 fast anställda personer och årligen genomför vi ca 500-600 produktioner av olika slag.


Kontaktpersoner

Benjamin Brodin
Marknadsförare
Benjamin Brodin