2018-06-12 07:08Pressmeddelande

Norrlandsoperan ändrar i organisation och ledning

Norrlandsoperan ser över organisationen och delar på ledarskapet som ett led i att förstärka den konstnärliga verksamheten. Ambitionen är att stärka Norrlandsoperan som Sveriges ledande plattform för nytänkande scenkonst samt attrahera ny publik.

Under året har Norrlandsoperan analyserat verksamheten vilket bland annat lett fram till att organisationsförändringar nu genomförs. De sker i två steg, det första tidig höst 2018 och det andra efter att den nya musikchefen tillträtt under hösten. I första steget har stödfunktioner inom administration, marknad, fastighet och teknik setts över. Ambitionen är att skapa en modernare och mer effektiv organisation. Organisationen rustar också för att möta publikens nya köpbeteenden där onlineförsäljning av biljetter ökar. Vid steg två kommer de konstnärliga avdelningarna av Norrlandsoperans verksamhet att ses över. Ytterligare en viktig målsättning för Norrlandsoperan är att kunna presentera en ekonomi i balans.

—Det har varit ett tufft och självkritiskt arbete som har pågått under våren och hela organisationen har deltagit. Men i och med detta är jag övertygad om att Norrlandsoperan är förberett för kommande utmaningar, säger Eva Andersson, styrelseordförande för Norrlandsoperan.

I första steget av organisationsförändringen väljer Norrlandsoperan att dela upp den nuvarande tjänsten vd/konstnärlig ledare till två tjänster. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de två ledningsfunktionerna, att förtydliga vd-rollen men också stärka det konstnärliga ledarskapet. Detta innebär att Kjell Englund efter snart nio år som vd och konstnärlig ledare väljer att lämna över ledningsansvaret till vice vd Anna Göransdotter Höög, samt lämna rollen som konstnärlig ledare. Arbetet med att rekrytera en ny konstnärlig ledare inleds omedelbart och Kjell Englund kommer att vara delaktig i operans konstnärliga arbete tills dess att efterträdaren har tillträtt.

—Det har varit nio roliga och intensiva år med angelägen scenkonst, möten och upplevelser som jag kommer att bära med mig hela livet. Nio år är dock en lång tid som vd och konstnärlig ledare. Det är dags att någon annan tar på sig ledartröjan, säger Kjell Englund, avgående vd och konstnärlig ledare för Norrlandsoperan.

Norrlandsoperans konstnärliga verksamhet ska präglas av hög kvalitet med bekräftelse och utmaning som ledord, med en jämlik, varierad, tillgänglig och hållbar verksamhet som återspeglar den kulturella mångfalden som finns i Västerbotten. Stort fokus ligger även fortsättningsvis på att tillgängliggöra scenkonst för barn och unga. I höst öppnar dessutom Norrlandsoperans nya restaurang med ambition att återetablera Norrlandsoperan som en mötesplats för att attrahera nya besökare.

—Vi sitter idag i en organisation med över 10 på nacken, det är hög tid att vi ser över vår kostym så att den passar för de utmaningar vi har framför oss, säger Norrlandsoperans tillförordnade vd Anna Göransdotter Höög. Norrlandsoperan har varit under ombyggnad i två års tid men nu börjar alla bitar falla på plats. Vi går en spännande höst till mötes och vi hoppas att Umeåborna och alla som gästar staden ska återupptäcka oss.

För ytterligare information kontakta:

Eva Andersson, styrelseordförande Norrlandsoperan:

Tel: 073-500 00 17

  Läs mer: www.norrlandsoperan.se

  Norrlandsoperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
  opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
  ingår också MADE och Umeå Jazzfestival samt turnéer och samarbeten
  på olika håll i regionen, nationellt och internationellt.


  Om Norrlandsoperan

  Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.


  Kontaktpersoner

  Britta Amft
  Producent operaavdelningen
  Britta Amft
  Robert Dahl Norsten
  Producent operaavdelningen
  Robert Dahl Norsten
  Birgit Berndt
  Danschef
  Birgit Berndt
  Minna Lindahl
  Producent dansavdelningen
  Minna Lindahl
  Linda Wiklund
  Producent dansavdelningen
  Linda Wiklund
  Clara West
  Danskonsulent i Västerbotten
  Clara West
  Markus Falck
  Producent musikavdelningen
  Markus Falck