2019-04-05 12:15Pressmeddelande

Klart med ny konstnärlig ledning på Norrlandsoperan

Malin Gjörup blir ny operachef samt programchef för symfoniorkestern och Anne-Charlotte Lundell blir ny musik- och orkesterchef på Norrlandsoperan. Tillsammans med danschefen kommer de att utgöra Norrlandsoperans konstnärliga ledning med uppdrag bland annat att söka nya konstnärliga vägar och nå nya publikgrupper.

I och med rekryteringarna så genomförs Norrlandsoperans nya organisationsmodell med delad konstnärlig ledning. Ambitionen är att stärka Norrlandsoperans identitet som modernt scenkonsthus för musik, opera, dans och konst. Förtydligat målarbete och renodling utifrån ägaruppdraget att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella operan, musiken, dansen, konsten och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, utgör grunden för Norrlandsoperans nya konstnärliga organisation.

– Norrlandsoperan har ett starkt år bakom sig med såväl konstnärliga som publikmässiga framgångar. Vi har hämtat upp en negativ trend och kunde räkna in nästan 37 000 besökare i Umeå och noterar även en positiv utveckling i regionen, säger Anna Göransdotter Höög vd för Norrlandsoperan. Malin Gjörup och Anne-Charlotte Lundell är nyckelrekryteringar för vår konstnärliga utveckling men de är också rekryterade utifrån deras egenskaper och kompetens i fundamentala organisatoriska frågeställningar där vi på Norrlandsoperan vill och ska vara en förebild. Inte minst i frågor som ledarskap och hur man bygger, lever och verkar i en värdegrundsstyrd organisation.

Malin Gjörup kommer närmast från Gävle Symfoniorkester där hon arbetat som programchef. Gjörup är i grunden operasångare och har arbetat som artistagent och producent.

Anne-Charlotte Lundell har mångårig erfarenhet som orkesterchef och producent. Hon har tidigare varit projektledare för Nordiska Musikdagar i Sverige och kommer närmast från Ekerö kulturskola där hon varit resultatenhetschef.

Som operachef kommer Malin Gjörup ha konstnärligt ansvar för operaavdelningens produktioner och övergripande konstnärligt ansvar för symfoniorkesterns program, samt personalansvar för operaavdelningen. Anne-Charlotte Lundell får som musikchef konstnärligt ansvar för musikverksamheten och det regionala musikuppdraget, samt personalansvar för symfoniorkestern samt musikavdelningen. Och tillsammans med Norrlandsoperans danschef Birgit Berndt kommer de att utgöra den konstnärliga ledningen som tillsammans utvecklar såväl Norrlandsoperans övergripande konstnärliga profil som framtida inriktning. De kommer även att ingå i Norrlandsoperans ledningsgrupp.

Malin Gjörup och Anne-Charlotte Lundell tillträder i augusti 2019 men kommer att vara delaktiga i uppdrag redan nu i vår.

Läs mer: https://norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan grundades 1974 och är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten ingår turnéer och samarbeten i regionen, nationellt och internationellt.


Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.


Kontaktpersoner

Britta Amft
Producent operaavdelningen
Britta Amft
Robert Dahl Norsten
Producent operaavdelningen
Robert Dahl Norsten
Birgit Berndt
Danschef
Birgit Berndt
Minna Lindahl
Producent dansavdelningen
Minna Lindahl
Linda Wiklund
Producent dansavdelningen
Linda Wiklund
Clara West
Danskonsulent i Västerbotten
Clara West
Markus Falck
Producent musikavdelningen
Markus Falck