2020-04-30 09:09Pressmeddelande

Hemmaresidens - Norrlandsoperan vänder sig till fria dansutövare med akut ekonomiskt stöd

Coronakrisen slår hårt mot enskilda koreografer och dansare, vilket kommer att påverka danskonstens hela ekosystem. Regeringens krispaket för kulturbranschen kommer inte att räcka för att stötta alla fria kulturutövare. Därför har Norrlandsoperan och Dans i Västerbotten beslutat att så snabbt som möjligt stötta fria dansutövare i regionen och utlyser därför två Hemmaresidens med ekonomiskt stöd på totalt 60 000 kronor. I pandemin har många kulturskapare drabbats hårt av bland annat bortfall av inkomst från föreställningsverksamhet eller minskade repetitionsmöjligheter. Hemmaresidenset är en chans att under en kortare period få ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta påbörjade projekt och utveckla sin konstnärliga praktik. Residenskonstnärerna kan förlägga sitt arbete när de vill under juni–september 2020

– Det här är ett konstruktivt sätt att stötta våra utövare i regionen. Hemmaresidenset tar hänsyn till de nya förutsättningarna då man kan förlägga arbetet i sitt hem och vi får dessutom en chans att fördjupa vårt samarbete med dem i höst då vi följer upp deras respektive arbeten, berättar Birgit Berndt som är Norrlandsoperans danschef.

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom dans inom alla genrer kan söka. Den som söker ska vara bosatt och verksam i Västerbotten. Det finns inga krav på offentlig visning eller andra publika aktiviteter.

Det här ingår i residensen

De antagna residenskonstnärerna kan förlägga arbetet när de vill under perioden juni–september. Platsen är hemma hos konstnärerna. I residensen ingår ett stöd på 30 000 kr per person.

Så här söker du

Ansökning sker senast 10 maj 2020 via norrlandsoperan.se. Besked ges senast 20 maj 2020.

Kriterier och urval

Kriterier för dig som söker är att du ska vara professionell fri utövare, boende i Västerbotten. I urvalet tar vi hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga arbete. Vi strävar också efter en bred representation gällande kön, ålder, genre och geografisk spridning i länet. I referensgruppen för urvalet ingår Norrlandsoperans danschef samt danskonsulenten. 

För ytterligare information kontakta:

Clara West, danskonsulent Västerbotten: 070-399 24 55

Birgit Berndt, danschef Norrlandoperan: 070-343 13 83 

Läs mer: https://norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan grundades 1974 och är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår URBAN NORTH samt turnéer och samarbeten på olika håll i regionen, nationellt och internationellt.


Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.


Kontaktpersoner

Britta Amft
Producent operaavdelningen
Britta Amft
Robert Dahl Norsten
Producent operaavdelningen
Robert Dahl Norsten
Birgit Berndt
Danschef
Birgit Berndt
Minna Lindahl
Producent dansavdelningen
Minna Lindahl
Linda Wiklund
Producent dansavdelningen
Linda Wiklund
Clara West
Danskonsulent i Västerbotten
Clara West
Markus Falck
Producent musikavdelningen
Markus Falck