2014-04-09 09:23Pressmeddelande

Uppgång för skogsmaskiner till nästa års Skogsnolia

null

Uppgången i konjunkturen för skogsmaskiner gör att Skogsnolia 2015 kommer i helt rätt tid. Mässan är också det enda tillfället sedan Elmia Wood 2013 som alla stora skogs-maskinstillverkare samlas på en plats i Sverige.

Det gick trögt med försäljningen av skogsmaskiner under 2013 och återhämtningen kommer förmodligen inte förrän under hösten 2014 och våren 2015. Företrädare för tre av de största maskinvarumärkena i det svenska skogsbruket har i stort sett en samstämmig bild. Att det går uppåt, men långsamt.

– För den Svenska marknaden så nåddes botten av konjunkturen för skogsmaskiner under första halvan av 2013 för att sedan återhämta sig under hösten. Totalt blev 2013 en av de sämsta åren volymmässigt under 2000-talet. Vi ligger just nu i ett normalläge där den förväntade konjunktur-förbättringen har kommit av sig något men utan några större dippar också. Det är, vad man skulle kunna kalla ett svenskt ”lagomläge”, säger Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest i Sverige.

Han är dock svagt optimistisk inför det kommande året.

– Ja det känns som det är på väg uppåt, men kanske lite långsammare än vad vi trodde för fyra-fem månader sedan, tror Hasselryd.

Sanna Fast på Ponsse tycker att det är lugnt på marknaden.

– Begagnade maskiner har rört på sig bättre, men nymaskinförsäljningen är seg. Trots allt är vi på Ponsse nöjda med att vi redan sålt fler maskiner än i fjol, säger Sanna Fast.

Dieter Reinisch på John Deere ser också tecken på en försiktig uppgång.

­– Det går åt rätt håll och på vår demo-tour märker vi en ökad optimism.

Han berättar att det finns andra tecken som visar på en uppgång. 

– Antalet ansökningar om avverkning har ökat med 37 procent mot ifjol och virkespriserna pekar uppåt. Också antalet offertförfrågningar ökar. Det många faktorer som pekar i rätt riktning, något som gör att vi förväntar oss att den positiva trenden fortsätter, även om det går sakta, konstaterar Dieter Reinisch.

Han ser också en växande efterfrågan på nya tekniska lösningar som ökar produktionen med mindre bränsleåtgång.

– Men vi märker också en klar trend att efterfrågan ökar på ett förbättrat samspel mellan förare och maskin som ger ökad produktion utan att föraren behöver stressa mer.

Även Ulf Sandström, vd för maskinägarnas branschorganisation, Skogsentreprenörerna,tror att uppgången kommer under hösten och vintern.

– Lagom till Skogsnolia finns mycket som talar för att läget då kommer att vara ljusare än under 2013 och 2014. Det finns en svagt spirande optimism som vi säkert kommer att se blomma ut under Skogsnolia. För maskintillverkarna och för oss, som organiserar de fristående entreprenörsföretagen i det svenska skogsbruket, är det en självklarhet att vara med på Skogsnolia, säger Ulf Sandström.

Frågor?
Kontakta: Projektledare: Kristin Olsson Tel: 090-16 34 02   Mobil:070-255 61 95

Mail: kristin.olsson@nolia.se

Pressansvarig: Erik Säfvenberg Mobil: 072-236 26 00

Mail: erik.safvenberg@dynamopress.se


Skogsnolia
är sedan starten 1984 en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200
utställare och 14 000 besökare. 2015 pågår mässan mellan den 11 och 13 juni i
Hörnefors, tre mil söder om Umeå.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström