2016-06-29 06:55Pressmeddelande

Stort hållbarhetsarbete visas upp hos årets SEE-kommuner

null

Årets SEE-kommuner är Storuman och Bjurholm och de har digra program planerade till SEE hållbarhetsvecka som hålls vecka 38. De vill båda ta chansen att visa upp sina goda exempel på hållbar utveckling och att mycket går att göra även i små kommuner.

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling men också ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang.

Under årets hållbarhetsvecka läggs extra fokus på årets två utvalda SEE-kommuner, Bjurholm och Storuman.

Bjurholm har valt att samla och marknadsföra sina aktiviteter under det gemensamma temat Landsbygden – nyckeln till ett hållbart samhälle.

– Trots att vi är en liten kommun så har vi många goda exempel på hållbar utveckling i Bjurholm året om som vi under SEE-veckan får möjlighet att samla och marknadsföra, säger Claudia Wieczorek på Tillväxt- & utvecklingskontoret i Bjurholm.

Hon berättar att Bjurholm är en landsbygdskommun med goda förutsättningar för att framställa bland annat närproducerad mat. – Här finns förnybara resurser som ger mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. När det gäller social hållbarhet är premisserna lika goda i Bjurholm. Det aktiva föreningslivet samt vänliga och engagerade medborgare gör det enkelt att "komma in i samhället", säger Claudia Wieczorek.

Hon ser stora fördelar med att vara en SEE-kommun.

– Vi hoppas att hållbarhetsfrågan uppmärksammas och att aktiviteterna under SEE hållbarhetsvecka bidrar till att öka intresset för en mera hållbar livsstil.

Bjurholm har en rad aktiviteter planerade i samarbete med bland annat olika föreningar och studieförbund.

– Där kan bland annat nämnas "Swop until you drop" - en aktivitet som lyfter återbruk av kläder, "prova på" elcykel, Öppet hus på ÅVC samt mycket mer, säger Claudia Wieczorek på Bjurholms kommun.

Storumans kommuntycker det är bra att dessa frågor lyfts fram under en vecka och att de som vill har möjlighet att engagera sig och lyfta fram sitt arbete.

– Vi ser det lite som en språngbräda för aktiviteter som kan fortsätta även utanför hållbarhetsveckan, säger Erika Arklöf, Energi- och klimatrådgivare på Storumans kommun.

Hon tycker att det är bra att Storuman är en av SEE-kommunerna.

– Vi tycker det är jättekul att kommunens arbete lyfts fram extra i år och att de företag och föreningar som finnshär får möjlighet att visa upp hur det jobbar med hållbarhetsfrågor. Vi satsar därför extra i år och har satt ihop en arbetsgrupp med representanter från olika områden som har kopplingar från kommunala verksamheter och näringsliv. Det kommer även att vara ett möte för föreningar där de har möjlighet att lyfta fram vad de gör.

I år har de valt att slå ihop hållbarhetsveckan med trafikantveckan och folkhälsoveckan. De kommer även att utöka tidslängden och ha två ”hållbarhets/folkhälsoveckor” vilket innebär att de har ett brett program även veckan innan SEE hållbarhetvecka.

I Storuman blir det bland annat en cykeldag för årskurs 4 på kommunens alla skolor i samarbete med energirådgivare, polis, gatuingenjör, skolsköterska och konsumentvägledare. De kommer också att utse årets Miljönär, visa upp sina återbruksstationer, hålla aktiviteter på skolorna samt anordna föreläsningar.

– Men det blir såklart även mycket mer än så. Vi jobbar vidare med att få ett så bra program som möjligt, säger Erika Arklöf på Storumans kommun.

För mer information, kontakta:
Kristin Olsson, projektledare
090-16 34 02, 070-255 61 95
kristin.olsson@nolia.se

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen för Västerbottens läns består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Visit Umeå samt Nolia AB.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström