2013-11-13 20:47Pressmeddelande

Storstäder driver attraktionskraften hos mindre städer menar nationalekonom på Nolia Fastighet

null

Storstäderna driver de medelstora städernas attraktionskraft och människor söker sig till
toleranta städer som är roliga att bo i, snarare än dit där jobben finns. Det
menar nationalekonomen Charlotta Mellander som talade på Nolia Fastighet som
öppnade på onsdagen.

Nolia Fastighet öppnade på onsdagen med många besökare, kvällsmingel och intressanta
föredrag.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping men
också Research Director för Prosperity Institute of Scandinavia och innehar en forskartjänst vid Rotman School of Management i Toronto. Hon är en av landets främsta experter på städer och regional utveckling och höll ett föredrag på mässan om vad som förenar attraktiva städer.

Hon har, tillsammans med professor Richard Florida, varit med och utvecklat och publicerat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo. Hon är kritiskt till bilden som många kommuner för fram att om bara jobben finns kommer människorna.

Enligt henne slutade det sättet att tänka att fungera då Sverige började förändras under 1940-talet. Då skapades arbeten inte i första hand där fabrikerna fanns, utan där människorna ville bo.

– Att tro att människor flyttar dit arbeten finns visar vår forskning inte stämmer längre. Människor bosätter sig där de tycker att det finns förutsättningar för dem att vara lyckliga, säger Charlotta Mellander och pekar på tre T:n som Robert Florida visar. 

De tre T:na som gör en plats attraktiv är teknologi, talang och tolerans. Med det menas platser som har många teknikintresserade early adopters av ny teknik, där många talanger samlas och där trösklarna för olika typer av människor in i samhället är låga.

– Vill man attrahera kreativa individer så är det viktigare att redan ha kreativa personer i regionen än ett kulturhus, menar Charlotta Mellander.

Hon gav ett kopplade samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka. Under föredraget visades kartor som visar koncentrationen i Sverige av högutbildade, människor som arbetar med kulturyrken och de som arbetar med kreativa yrken. På alla de tre kartorna syns tydligt att Stockholm har en unik ställning i Sverige med flest personer per capita inom dessa tre kategorier.

– Femtio procent av alla som arbetar med kultur i Sverige arbetar i Stockholm, förklarar Charlotta Mellander.

Genom sin attraktionskraft driver också Stockholm en mängd närliggande regioner inom 45 minuters avstånd, det avstånd som de flesta kan tänka sig att åka för nöjen och upplevelser.

– Att det går att nå Stockholm med flyg från Umeå på 55 minuter gör att Umeå är en del av Stockholms attraktionskraft och utbud.

Enligt henne visar koncentrationen också att många väljer att bosätta sig där förutsättningarna finns för att intressanta saker ska hända och där det finns ett utbud och urval som attraherar.

 – Allt hänger ihop. Människor som trivs där de bor och är lyckliga, driver på ekonomisk tillväxt och ger ännu bättre förutsättningar för att bo där man är lycklig, förklarar Charlotta Mellander.

Under eftermiddagen höll även Mikael Berglund, ordförande i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat ett föredrag där han beskrev hur de bygger samman bygg- och förvaltningskedjan. Han pekade på att många anser att byggbranschen är konservativ, men att det finns ett skäl vill försiktigheten.

 – Man har inte råd att göra fel och då väljer man ofta ett väl beprövat och traditionellt sätt att bygga på, säger Mikael Berglund.

Han menar att det är därför som nätverket är så viktigt för att få alla branschens aktörer att få utbyta erfarenheter och gemensamt ta del av ny kunskap omhållbart byggande.

En viktig faktor för att nå resultat är att lägga förändringstakten på en rimlig nivå, men också att det är viktigt med hållbarhetsförändringar i befintligt fastighetsbestånd.

– Om det fanns oändligt med pengar skulle allt vara möjligt, men mycket går att göra inom ramen för redan satta budgetar för renoveringar och tillbyggnader i befintliga fastigheter. Vi håller därför på att ta fram en kalkylmodell som ska visa var pengarna gör mest hållbarhets- och energibesparingsnytta, säger Mikael Berglund.

 

För mer information, kontakta
Jan-Olof Sandberg, 090-16 34 07, 070-674 74 64


Nolia Fastighet hålls under två dagar i Umeå, 13-14 november 2013, och samlar allt i en mässhall; utställare, föreläsningar och café. Besökare möter leverantörer och kollegor som visar upp nya produkter och tjänster.  Nolia Fastighet är mötesplatsen för den som äger fastigheter eller jobbar i fastighetsbranschen. Hit räknas allt från bostadsrättsföreningar till fastigheter för kontor, handel och industri samt alla typer av specialfastigheter som hotell sjukhus och idrottsanläggningar.

 


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström