2015-08-03 14:00Pressmeddelande

​Stora Nolia jobbar med mässans avfall för miljöns skull

null

Just nu pågår Stora Nolias och en mässa av dess omfattning, med 800 utställare och cirka 100 000 besökare innebär mängder mer avfall.

– Det kommer att handla om runt 65 ton, eller motsvarande tio sopbilar. Därför är ett systematiskt arbete med avfallet väldigt viktigt, säger Jan-Olof Åström som samordnar Stora Nolias avfallshantering.

Stora Nolia är ett miljömärkt Event. De innebär att Nolia uppfyllt ett antal kriterier som berör bland annat avfallshantering, inköp av varor och tjänster samt transporter till och från eventet. Det är stiftelsen Håll Sverige Rent som står bakom Miljömärkt Event.

En viktig faktor för att uppfylla kraven är ett systematiskt avfallsarbete och dokumentation av planering, utförande och resultat. Allt rapporteras sedan efter mässan.

Jan-Olof Åström, från företaget ProVAb, samordnar arbetet med avfallshanteringen under Stora Nolia och för rapporten efter mässan. Han berättar att man satt upp tre övergripande miljömål inom avfallsområdet för att ge ett tydligt och enkelt budskap till personal, utställare och mässbesökare.

De tre målen är att all wellpapp och alla rena pappersförpackningar ska sorteras ut för återvinning, alla flaskor och burkar med pant ska läggas i separata behållare samt att allt trä som alstras vid monterbyggen eller kommer till mässan som emballage ska läggas i containerflak för krossning till biobränsle.

Förutom samordningen från ProVAb tar AllMiljö hand om allt återvinningsbart material utom återvinningsbara burkar och PET-flaskor som tas om hand av Pantamera. Alla sopor tar kommunala renhållningsbolaget Umeva hand om.

– Dessutom har vi återvinning för glas, tidningspapper, batterier, glödlampor samt förpackningar av glas, plast och papper av den typ som samlas in i hushållens återvinningsstationer, säger Jan-Olof Åström.

Han berättar att det generellt är svårt att arbeta med tillfälliga arrangemang, som en mässa.

– Det är svårt att få utställarna att ha ett fokus på återvinning. Därför samlar vi aktiv in wellpapp två gånger per dag som tas till två komprimatorer som finns på området. Dessutom har vi satt ut 72 kärl för pantburkar och flaskor, 80 sopkärl och 4 återvinningsstationer. Allt för att nå så stor effekt som möjligt, berättar Jan-Olof Åström.

Fakta Stora Nolia

Stora Nolia är en nio dagar lång folkfest och Sveriges största årliga besöksmässa med cirka 100 000 besökare och 800 utställare varje år. Under mässan omsätts 395 miljoner kronor, vilket motsvarar 44 miljoner om dagen. I år hålls mässan i Umeå och öppnar 1 augusti. Vartannat år hålls mässan i Piteå.

Tidpunkt: 1-9 augusti 2015
Plats: Umeå
Webb: www.nolia.se/stora

För mer information kontakta:

Lars Olovson, projektledare, Stora Nolia
090-16 34 05, 070-510 73 58
lars.olovson@nolia.se

Erik Säfvenberg, pressansvarig
072-236 26 00
erik.safvenberg@dynamopress.se


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström