2015-08-27 07:30Pressmeddelande

Norr- och Västerbotten utmanas minska konsumtion av buteljerat vatten

null

Med en utmaning som sparar miljön men också ger priser åt de som deltar, hoppas hållbarhetsveckan SEE minska inköpen av buteljerat vatten.

– Vi vill peka på hur onödigt det är att släpa hem vatten på flaska när det vatten som kommer ur våra kranar ofta är av bättre kvalitet och 1000 gånger mer miljövänligt, säger Kristin Olsson, projektkoordinator på Nolia för hållbarhetsveckan i Västerbotten.

I Sverige konsumeras 680 miljoner liter läsk och vatten på burk eller flaska per år, enligt Sveriges Bryggerier. Det bidrar till 117 000 ton koldioxidutsläpp årligen. Bland annat ger transport av 1 liter förpackat vatten upphov till mer än 1000 gånger större koldioxidutsläpp jämfört med samma mängd kranvatten. Samtidigt har Norr- och Västerbotten några av landets bästa vattentäkter med hög kvalitet och smak.

– Vi har en väldigt hög vattenkvalitet som ofta överstiger mineralvattnens, som kan ha för höga halter av vissa mineraler och inte skulle godkännas som kranvatten. Det är dessutom färskt – inte förvarat i veckor eller månader, säger Simone Andersson, informatör på UMEVA, som levererar vatten till över 90 000 personer i Umeå kommun.

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre – och då ingår, förutom produktion och distribution av dricksvatten, också skydd av vattentäkter, avledning och rening av avloppsvatten samt hantering av dagvatten. Flaskvatten ligger däremot på ett literpris på 5-40 kronor, alltså 125-1000 gånger dyrare, beroende på sort och var det köps.

För att sätta det buteljerade vattnet i fokus utmanas medborgarna i Norr- och Västerbotten att under hållbarhetsveckan SEE, 14-20 september, dra ner på sina inköp av buteljerat vatten. Deltagare i utmaningen kan gå in på www.nolia.se/see/utmaning för att rapportera in vad de har gjort för att minska köp av buteljerat vatten och sina resultat. Priser kommer att delas ut. Förstapriset är en el-cykel och andra priser är kolsyremaskiner för dem som vill kunna kolsyra sitt eget kranvatten.

Bland representanterna i ledningsgruppen för SEE finns bland annat Länsstyrelsen i Västerbotten. De vill lyfta vatten som en ekosystemtjänst*.

– Det är viktigt att få fler att förstå dricksvattnets betydelse, både ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessutom är rent och gott dricksvatten en förmån som vi nästan tar för givet, men vatten är en så kallad ekosystemtjänst som skulle kosta samhället stora summor om det inte var drickbart, säger Eva Mikaelsson, enhetschef på miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar hållbart, men också att ge möjlighet att nätverka och marknadsföra hållbarhet i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om utmaningen på www.nolia.se/see/utmaning

Mer information, vänligen kontakta:

Kristin Olsson

Projektledare Nolia AB

Koordinator för SEE

090-16 34 02, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

www.nolia.se/see

* Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström