2018-11-01 08:37Pressmeddelande

Nära 300 på skogskonferens om jämställdhet i Umeå: ”Ett startskott för Skogsnolias resa”

null

Det kom nära 300 personer från olika delar av skogsnäringen till Skogslänet Västerbottens och Skogsnolias konferens om normkritik i skogen som getts namnet "Från #meetoo till handling".

Under konferensen gavs handfast tips, föreläsningar, workshop och goda exempel på jämställdhetsarbete.

– Konferensen var också ett startskott för Skogsnolias resa mot att bli världens mest jämställda mötesplats i skogen, säger Kristin Olsson, projektledare för mässan Skogsnolia som öppnar 13 juni 2019.

Nära 300 personer deltog under den konferens som hölls 23 oktober på Nolia i Umeå. Konferensen syfte var att syna den skogliga normen och göra skogssektorn mer inkluderande och jämställd.

Med namnet "Från #meetoo till handling" var konferensens mål var att ge handfasta verktyg att ta med sig till det dagliga arbetet.

Konferensen inleddes med att Jesper Fundberg från Malmö universitet talade om männen i skogen i en föreläsning om maskulinitet, makt och ledarskap. Han talade bland annat om tre dimensioner om makt: cowboymakt (tydlig, agerande och konkret makt), agendamakt (vad som anses viktigt) och den diskursiva makten (vad som är möjligt att tänka och göra).

Han tog exemplet med allsvenskan, respektive damallsvenskan i fotboll.

– Vad är det som går först och är så självklart att det inte behöver diskuteras, sa han.

Vidare tog han upp komplimanger till kollegor som är könsspecifika. Ett exempel är att kvinnliga kollegor oftare får höra hur fina de är eller andra saker som har med hur de är som kön.

– Det är betydligt mindre av det kopplat till män som får mycket fler komplimanger utifrån hans professionella insatser, sa Jesper Fundberg.

Medverkade gjorde också Mari Gustafsson, Torbjörn Forsberg och Dino Jahic från IKEA som pratade om hur de arbetar med jämställdhet och mångfald.

Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen, visade bilder och hur bilder förändrar världen och speglar värderingar.

– Skrapa på ytan och beskriv vad personerna gör i bilderna. Jag blev paff över hur tydligt mönstret var. I nästan alla bilder av män vad de aktiva, medan kvinnor ofta är passiva, sa han.

Det bjöds också på goda exempel från Ann Dolling på SLU, Benitha Lindgren påSwedlist och Linda Lönnerskog på Indexator.

– Det är varje medarbetare som bidrar till arbetsplatskulturen på jobbet. Det är jätteviktigt att alla förstår att man har ett ansvar samtidigt som vi på företaget ska ge förutsättningarna. Vi måste bland annat anpassa agendor, rutiner och arbetssätt men stötta varandra i att prata jämställdhet och mångfald, sa Linda Lönnerskog.

En stor del av eftermiddagen vigdes för en workshop som hölls av Melinda From. Hon inledde med att bjuda på tre enkla tips för att ifrågasätta normer, hitta dolda antaganden och vända på tankesätt.

– Om du ska förbättra jämställdheten på arbetsplatsen, tänk hur du kan göra den riktigt dålig. Ett annat sätt är att göra det ingen annan gör. Det går också att ställa provocerande frågor om könsstereotyper, till exempel tvätta är bara för män respektive jakt är bara för kvinnor, sa Melinda From.

Dagen avslutades med utdelning av lådor med arbetsmaterial som deltagarna fick med sig för att arbeta vidare med ämnet för konferensen samt ett avstamp mot nästa års Skogsnolia.

– Alla den kunskap och de slutsatser som vi fått med oss tar vi nu vidare i arbetet med Skogsnolia som ska öppnas upp för fler grupper av män och kvinnor än de som tidigare sett mässan som relevant, säger Kristin Olsson, projektledare för Skogsnolia som hålls 13-15 juni i skogarna på gränsen mellan Umeå och Vännäs.

Det var många deltagare som uppskattade konferensen.

–Maffigt! Vilken uppslutning och vilken bredd med allt ifrån studenter till ledningsgrupper. Det blir extra värdefullt att så många med olika bakgrund träffas och får en gemensam bild av verkligheten. Jag fick med mig många goda tankar kring hur vi kan fortsätta vårt värdegrunds- och jämställdhetsarbete på Mellanskog. Hoppas den här typen av forum kan återkomma med goda exempel och inspiration, säger Fredrik Staland, Verksamhetsutvecklare medlem på Skogsägarna Mellanskog.

För mer information, kontakta:

Kristin Olsson, projektledare

090-88 88 604, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

Skogsnolia är sedan starten 1984 en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Mässan har inlett ett arbete mot att bli världens mest jämställda mötesplats i skogen. Nästa Skogsnolia hålls 13-15 juni 2019 i Håknäs, Vännäs kommun, knappt tre mil söder om Umeå.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström