2013-07-31 02:05Pressmeddelande

Mycket Mat och levande landsbygd på Stora Nolia

Till Stora Nolias mässkök kommer varje dag kockar och matintresserade att visa upp sina färdigheter men också visa vikten av bra mat. TV-kocken Julien Huéber, Fredrik Paulún och Blossom Tainton Lindquist är några av de som deltar i mässköket. Deltar gör också lokala matproducenter som bland anant Bärkraft, Skärgårdsmat och Hemdeli.

Fredag 9 augusti är det dock extra fokus på närproducerad mat, lantbruksnäringen och en levande landsbygd.
Lotta Folkesson driver, vid sidan av sitt engagemang i LRF också lantbruk i Hällnäs utanför Vännäs och ett skogsentreprenadföretag.
– Lantbruket har en viktig roll för att skapa en långsiktigt hållbar framtid. Särskilt här uppe kan vi producera mat på ett tryggt, säkert och klimatsmart sätt förklarar Lotta Folkesson.
Hon berättar att norrländska bönder klarar av att producera livsmedel med mycket små mängder mineralgödsel och bekämpningsmedel till skillnad från andra delar av landet, men framför allt andra delar av världen. Djurhållningen är bra i hela landet.
– Med den omsorg vi visar våra djur i Sverige kan vi hålla dem naturligt friska. Det gör till exempel att vi i stort sett slipper använda antibiotika och inte bidrar till ökad antibiotikaresistens och läkemedelsrester i maten. Omsorgen om våra djur är ett viktigt argument för lokalt producerat kött, säger hon.
Diskussionerna om, och intresset för, lokalt producerade livsmedel av hög kvalitet blir allt större och Lotta Folkesson tror att det beror på att många kunder i dag väger in faktorer som värderingar, ställningstaganden och attityder i sina val.
– Allt fler ser också kopplingen till bevarandet av öppna landskap och lant-
bruksmiljöer, konstaterar Lotta Folkesson.

Göran Pettersson som är ägare av Boströms Traktor i Umeå, har förutom ett brinnande maskinintresse, även ett allt starkare engagemang i livsmedelsfrågor och de gröna näringarnas betydelse.
– Sverige är ett av de få länder i världen som inte tillåter GMO, genmodifierade organismer. Detta, samt att man i övriga Europa tillåter antibiotikabehandlat foder skapar en unik situation för vår svenskproducerade mat. Lägg dessutom till att den mjölk som produceras i mellaneuropa och konserveras för en lång hållbarhet kan innehålla onyttiga tillsatser.
Sammantaget måste vi tillsammans slå vakt om det svenska, närproducerade livsmedlet och värdesätta det ovärderliga i denna lokala näring, säger han och fortsätter.
- Vi vet inte vilka konsekvenser det får för våra barn och barnbarn, när både GMO och antibiotika okontrollerat ingår i födan redan från barnstadiet med allergier och andra sjukdomar, menar Göran Pettersson han.
Dessutom pekar han på de växande näringarnas betydelse för norra Sverige.
– Tänk på att varje lantbrukare genererar arbetstillfällen inom alla led skola, transport, servicenäring i alla led, och lägger vi även till förädling av mejeri chark och skogsbruket, så är det en ovärderlig resurs för Norrland, anser Göran Pettersson på Boströms Traktor.
På stora scenen kommer Lotta Folkesson att inleda en hearing med Mikael Hansen, Brännlands värdshus, Kenneth Åström, Gubböle Gårdsskött, Roma Wilma från Åbrånets Limousin och Helena Ågren från Glassbonden.

 

För mer information kontakta:
Programansvarig Jan-Olof Sandberg
090-16 34 07,070-674 74 64
janolof.sandberg@nolia.se

Projektledare Lars Olovson
090-16 34 05, 070-510 73 58
lars.olovson@nolia.se

 

 


 


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström