2016-06-16 12:54Pressmeddelande

​Miljö, säkerhet och automation viktiga frågor för gruvindustrin

null

Med nya produkter, hela systemlösningar och en förbättrad digital infrastruktur under jord har dagens gruvdrift aldrig haft större förutsättningar för automation. På Euro Mine Expo diskuteras hur detta kan påverka gruvbrytningen och om det kan öka säkerheten.
Dessutom tittar branschen på hur gruvbrytningen ska kunna minska sitt beroende av fossila bränslen.

Strax innan Euro Mine Expo öppnades presenterade Atlas Copco en ny, batteridriven version av sin underjordiska lastmaskin Scooptram ST7 med tilläggsnamnet Battery. Euro Mine Expo är första gången maskinen visas i Europa. Genom sin batteridrift sätter den fokus på den ökade möjligheten att skapa en mer fossilfri gruvbrytning, en fråga diskuterades på Euro Mine Expo.

Karl Erik Rånman från Boliden pekar på utmaningarna att göra gruvor helt fossilfria och anser att ett rimligare scenario är att det går att minska användningen av fossil energi mer 25-50 procent.

– För att åstadkomma detta behövs förändringar i kostnadsbild för och skatteregler som gör alternativen mer konkurrenskraftiga. Det behövs också metallpriser som öppnar för andra val än det billigaste alternativet, säger Karl Erik Rånman.

Förutom miljö diskuterades säkerhet och automation. Den tidigare nämnda lastmaskinen är inte bara batteridriven, den är också helt förberedd för automation. Intresset för automation är stort och en anledning är att det först på senare tid som det har kommit bra infrastruktur i gruvorna. För tio år sedan var det knappt någon som trodde att trådlöst nätverk skulle fungera i underjordsgruvorna. Nu är det en självklarhet. Mattias Petterson från Atlac Copco berättar att de är redo för automation med hela system och pekar på flera anledningar till varför automation är viktigt.

– En av anledningarna är givetvis den ökade säkerheten, när färre personer behöver vara verksamma i farliga miljöer. Dessutom kan man utnyttja automation för att optimera gruvbrytningen, genom att till exempel arbeta över skiftskarvar och under sprängning, säger han.

Janne Kallio från Sandvik säger att gruvindustrin är konservativ och det som krävs för att automation ska öka är förändrade processer.

– Det handlar inte om att byta maskin eller system utan att förändra sitt arbetssätt. Teknik är en del, men det behövs en förståelse och riskbedömning av vilka konsekvenser som automation får för gruvdriften. Vi har tidigare sett exempel på att man på ledningsnivå velat införa automation utan att kommunicera det på rätt sätt i organisationen eller ta reda på vilka förändringar som blir följden. Även små steg mot ökad automation, som platsspårning får konsekvenser som måste analyseras. Det är en stor förändring som branschen står inför, säger Janne Kallio.

Peter J Burman från Boliden ser automation som en naturlig del av säkerhetsarbetet.

– Den stora riskfaktorn är inte maskinerna utan de människor som använder dem. Med automation kommer säkerheten att öka, säger han och lyfter samtidigt fram ett exempel på där automation borde ha kommit för länge sedan.

– Egentligen är det märkligt att vi fortfarande åker med flygplan som styrs av människor när tekniken för pilotlösa flytningar funnits i decennier, men det handlar om psykologi, säger Peter J Burman.

Mattias Petterson håller med om att det inte går att backa bandet.

– Det är en vanlig, mänsklig reaktion att man är lite orolig för vad det nya ska innebära. Så har det varit vid varje teknikskifte. Men i dag är det inte någon som skulle vilja backa tillbaka till exempelvis gamla tiders handhållna borrmaskiner, säger Mattias Petterson från Atlac Copco.

För mer information, kontakta:

Jaana Tengman, projektledare

0910-547 61
jaana@nolia.se

Euro Mine Expo är en internationell mässa och konferens för gruvindustrin. Mötesplatsen arrangeras vartannat år i Skellefteå. Mer än 2000 deltagare, 200 utställare från 40 nationer deltog 2014. Euro Mine Expo arrangeras 14-16 juni 2016 av Nolia. Norrlands största arrangör av mötesplatser.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström