2018-03-01 07:15Pressmeddelande

Mångfaldspristagare ser fram emot höstens skogskonferens ”Programmet ligger i absolut framkant”

null

Ann Dolling på SLU Umeå har i år tilldelats Skogens Oskar för sitt arbete med att skapa en integrerad, jämställd och hållbar skogsnäring och akademi. Hon är med i referensgruppen inför Skogsnolia konferens som hålls i oktober.

– Jag ser jättemycket fram emot den. Konferensen kommer i helt rätt tid och programmet ligger i absolut framkant, säger Ann Dolling.

Det är en händelse som kan se ut som en tanke att Ann Dolling tilldelas Skogens Oskar samma år som Skogsnolia konferens om en breddad skogsnäring för fler ska hållas i oktober.

– Jag har arbetat med att skapa en integrerad, jämställd och hållbar skogsnäring i över 15 år, men det är ju nu det händer, säger Ann Dolling och skrattar.

Skogens Oskar delas ut till personer som gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog. Årets pristagare av Skogens Oskar är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå.

I motiveringen anges bland annat att hon varit drivande i projektet Skogen som integrationsarena vilket har som mål att män och kvinnor med en annan etnisk bakgrund än svensk ska få en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället. För projektets räkning har Ann tagit fram ett utbildningspaket för nya svenskar för att långsiktigt kunna erbjuda dem en väg in och en framtid i skogsbranschen. Som ordförande i fakultetens lika villkorskommitté arbetar Ann också med att lyfta jämställdhetsfrågan och göra den till en del av den dagliga verksamheten på SLU.

– Priset visar att skogsnäringen är redo för förändring, men också att långt och tålmodigt arbete lönar sig, säger Ann Dolling.

Hon ser nu att de frågor hon arbetat med tas på allvar.

– Nu har samhället kommit i kapp med insikten om allas rätt till skogen och att den inte bara är till för virkesbruk.

Ann Dolling är med i den referensgrupp som arbetar med Skogsnolia konferens för ökad bredd, integration och mångfald i skogen som ska hållas 23 oktober i Umeå.

– Nu finns en acceptans och ett intresse för de här frågorna som aldrig förr. Därför kommer konferensen att vara jätteviktig och kommer helt rätt i tid. Programmet ligger i absolut framkant av de här frågorna och under konferensen får deltagarna med sig konkreta verktyg de kan använda i verksamheten, säger Ann Dolling.

Datum: 23 oktober 2018

Tid: Klockan 9-16.

Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå

För mer information, kontakta:
Kristin Olsson, projektledare
090-88 88 604, 070-255 61 95
kristin.olsson@nolia.se

Skogsnolia är sedan starten 1984 en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Nästa mässa hålls i Håknäs, Vännäs 13 - 15 juni 2019. Under 2018 håller även Skogsnolia en dagkonferens om att göra skogen attraktiv för fler.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström