2018-08-22 09:31Pressmeddelande

Lycksele och Robertsfors årets SEE-kommuner

null

Under 2018 års SEE hållbarhetsvecka, som startar 17 september, är det lite extra fokus på aktiviteter i årets SEE-kommuner i Västerbotten som är Robertsfors och Lycksele. Här visas intressanta projekt upp, som en returmarknad som sparar pengar åt kommunen, bidrar till hållbarhet och skapar nya arbetstillfällen. Dessutom visas ett projekt upp kring framtidens samhälle som tagit sig an utmaningen att göra en inflyttningskommun i inlandet ännu mer attraktiv.

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de bidrar till en hållbar utveckling men också öka möjligheterna att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang.

SEE Hållbarhetsvecka är fylld till bredden med programpunkter spridda över länet. Lite extra fokus blir det i SEE-kommunerna som i år är Lycksele och Robertsfors.

I Lycksele jobbas bland annat med ett unikt projekt, som går under namnet Attraktiva Lycksele. Där arbetar kommunen tillsammans med andra viktiga samhällsfunktioner, näringslivet, föreningar och privatpersoner med att skapa ett mer attraktivt Lycksele.

Precis som många andra inlandskommuner har Lycksele haft problem med kompetensförsörjning till följd av tidigare utflyttning, något som blev en ännu större fråga när Arbetsförmedlingen för drygt ett år sedan meddelade att de skulle öppna en kundtjänst i Lycksele som innebar hundra nya jobb.

Det blev en helomvändning, nästan över en natt. En av de viktigaste utmaningarna är att få en helhetsbild av vilka insatser som behövs.

– Vi har ju lång erfarenhet som inlandskommun av att rusta ner, men nu skulle vi plötsligt vända en nedåtgående trend och börja utveckla kommunen. Det behövs bostäder, det behövs förskolor, det behövs fritids, allt det som kan vara attraktivt för de som ska flytta hit för att jobba, säger Grete Vesteraas, processledare på Lycksele kommun.

När det gäller den andra SEE-kommunen har Robertsfors bland annat kombinerat en lösning på rekryteringsbehov med riktade insatser mot ensamkommande flyktingar. Dessutom har de öppnat upp en arbetsplats för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För ett år sedan slog Bruksam, kommunens returmarknad, upp portarna. Bruksam är en verksamhet inom projektet ASAP, Arbete, Studier, Aktivitet och Praktik, och har som mål att minska arbetslösheten i Robertsfors.

På Bruksam har bland annat skapats en unik lösning för att hantera material som inte används inom dess verksamheter, exempelvis kontorsmöbler som blivit stående i olika verksamheters förråd. Allt sådant har flyttats till returmarknadens lokaler och finns tillgängligt att hämta för kommunens verksamhet, gratis, istället för att behöva köpa nytt.

– Det är bara att plocka för kommunens personal till verksamheten och vi har även hjälpt till att bygga exempelvis hyllor och klädupphängning till olika verksamheter.

Besparingen för kommunen i pengar räknas till 100 000-tals kronor, likaså bidrar det till en positiv inverkan på miljön. Överskottet av inventarier, precis som sådant som skänkts till returmarknaden, finns även tillgängligt för allmänheten att köpa.

För mer information, kontakta:

Kristin Olsson, projektledare på Nolia för SEE Hållbarbetsvecka

090-88 88 604, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen för Västerbottens län består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström