2017-11-07 18:22Pressmeddelande

Kunskapen om byggande i trä kan leda till exportmöjligheter

null

Industrialiseringen har haft stor effekt på möjligheterna att bygga i trä och få fler byggprojekt på plats. Det anser flera av talarna under första dagen av Wood Building Summit i Skellefteå.

– Klarar vi av att vara ledande inom det här området då kommer vi också att kunna använda den tekniken och kunskapen till att driva de här frågorna internationellt och exportera svenska bostäder till andra länder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Wood Building Summit öppnade med över 150 deltagare på Campus i Skellefteå. Minister Peter Eriksson anser att Wood Building Summit är en viktig mötesplats. Det är den inte minst för att det ska byggas 72 000 nya bostäder till en ökande befolkning.

– Den är väldigt viktig, men framför allt är det bra tajming nu för att det händer mycket inom det här området. Det pågår en industrialisering där man använder trä för att bygga på ett mer industrialiserat sätt i form av bostäder och lokaler. Det finns också ny teknik som man använder och gör att man kan använda mer av virket än tidigare.

Boverket har fått i uppdrag att erbjuda statligt stöd för innovativa och hållbara bostäder. Men i dagsläget anser ministern att det också är på sin plats att ställa sig frågan om reglerna är de rätta. I sitt föredrag la han fram hur dagens regler enbart fokuserar på en byggnads miljöpåverkan sedan den är byggd, inte under byggandet där trä ofta har en annan miljöpåverkan än andra material.

– Har vi de rätta reglerna, men också sätt för oss att stödja den här utvecklingen så är det positivt, eftersom det bidrar till lägre klimatutsläpp och lägre byggkostnader och det skapar jobb ute i hela landet inte bara i storstäderna, säger Peter Eriksson.

Karolina Brick, från Riksbyggen Riksbyggen tycker att det är bra att reglerna ändras så att de även tar hänsyn till byggprocessen.

Men flera under konferensen menar att industrialiseringen av träkonstruktioner har stor effekt på byggandet i trä.

Richard Woschitz, Woschitz group Austria, är en av pionjärerna när det gäller att ta fram moderna byggnader i trä.

– Många vill leva i träbyggnader, men vi behöver få förbättrad kvalitet och bättre systemlösningar från planeringsstadiet med prefabricerade element för att öka byggandet, säger han och menar att material ska väljas efter vad som passa bäst.

Robert Schmitz från White arkitekter, som ritat Skellefteås framtida kulturhus, håller med och ser hur den industriella utvecklingen och allt fler byggda exempel drivit fram möjligheterna att öka byggandet i trä.

– Det finns en stor marknad för byggande i trä, men det behövs fungerande systemlösningar, säger han.

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks Bygg, som arbetar mycket med industrialiserad produktion av träbyggnader menar att det inte i första hand handlar om materialet.

– För oss handlar det om enklaste vägen till färdig byggnad, då får de en hållbar byggnad i trä på köpet, säger han.

För mer information, kontakta:

Jaana Tengman

+46 (0)70 264 83 45

jaana.tengman@nolia.se

Wood Building Summit är mötesplats för att sprida kunskap om senaste nytt kring effektivt och hållbart träbyggande. Den hålls vartannat år i Skellefteå där kommunen, näringsliv och forskning samarbetar för att skapa innovationer kring träbyggande. Wood Building Summit arrangeras av Nolia AB.

Tidpunkt: 7–8 november 2017

Plats: Skellefteå campus

Webb: www.woodbuildingsummit.se


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström