2018-06-13 19:44Pressmeddelande

Jämn könsfördelning ett verktyg för sunda arbetsplatser i gruvbranschen

null

Under onsdagens Euro Mine Expo diskuterades bland annat hur gruvindustrin ska bli bättre på mångfald. Ojämn könsfördelning kan vara ett tecken på en dysfunktionell organisation, menar Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och ordförande i Georange.

– Organisationen kan ändå vara ok, men det innebär en risk. Jämn könsfördelning är ett verktyg för sunda arbetsplatser, säger hon.

I samband med Euro Mine Expo höll Women In Mining en nätverksträff och diskussion om kompetensförsörjning inom gruvbranschen. Women In Mining Sweden, WIM Sweden, är ett nätverk med fokus på ökad jämställdhet inom den svenska gruv- och mineralnäringen och fungerar som en plattform där aktiva inom branschen kan utbyta erfarenheter.

Under träffen berättade Åsa Allan, gruvchef Kaunis Iron, om deras omfattande rekryteringsprocess till gruvan utanför Pajala som snart ska öppnas. Där står mångfaldsarbete och att hitta rätt blandning av personligheter i fokus, men också att hitta lämpliga medarbetare som bor i närområdet. Hon redovisade att de i dag nått 40 procent kvinnor i företaget.

Den procentuella könsfördelningen spelar inte alltid så stor roll för jämlikheten på arbetsplatsen menar Lena Abrahamsson.

– Om du har en arbetsplats med bara män, kan den vara jämlik än en organisation med femtio procent kvinnor om den är byggd på stereotypa idéer kring män och kvinnor. Det som räknas är vilka perspektiv som finns och hur det tänks kring frågor om män och kvinnor, säger Lena Abrahamsson.

Hon menar dock att könsfördelningen spelar roll.

– Den typ av monokultur som följer av en obalanserad könsfördelning ger en signal om att det finns problem. Det kan vara ett problem, men siffran i sig är det inte. Därför är det viktigt att titta på vad som händer inom dessa siffor, med exempelvis arbetskultur.

Rekryteringskonsulten Maria Söderberg på Dare Consulting, menar att det viktigaste är att titta på personligheten.

– Jag tittar alltid på att hitta rätt person med rätt attityd och rätt värderingar, säger hon.

Åsa Allan menar att könsfördelningen spelar roll.

– Könsfördelningen avspeglar inte hur samhället runt gruvan ser ut. Det är en viktig faktor som gör att vi måste öka balansen, säger Åsa Allan.

Martin Eman, Manager Employer Branding på Boliden anser att dagens situation är ett problem.

– Om vi vill vara konkurrenskraftiga i framtiden behöver vi attrahera de bästa talangerna med de personligheter vi vill ha. Skulle vi i bara lyckas rekrytera ur femtio procent av rekryteringspoolen, då får vi problem. Särskilt som många industrier och verksamheter konkurrerar om arbetskraften. Självklart måste vi vara attraktiva för alla, säger Martin Eman.

Åsa Allan pekar på att man inte kan nå tillväxt med en stereotyp grupp människor.

– Det är vad som händer om man bara har män, som om man har en bra mix av kön, personligheter, ålder och bakgrund, säger Åsa Allan.

WIM Sweden förvaltas av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral – och metallproducenter i Sverige. WIM Sweden är också en del av den internationella paraplyorganisationen International Women In Mining.

För mer information, kontakta:
Jaana Tengman, projektledare
0910-547 61
+46 (0)70 26 48 345
jaana@nolia.se

Euro Mine Expo är en internationell mässa och konferens för gruvindustrin som hålls vartannat år. Mötesplatsen arrangeras i Skellefteå av Nolia, Norrlands största arrangör av mötesplatser. Euro Mine Expo hålls i år 12-14 juni 2018 på Skellefteå Kraft arena.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström