2023-02-09 06:47Pressmeddelande

Het region ger stort utställarintresse inför Load Up North

Översiktsbild av Load Up North 2022Översiktsbild av Load Up North 2022

Intresset är stort för att ställa ut på årets upplaga av Load Up North, som hålls 24-26 augusti på Boden Energi Arena.
– Norrbotten är hett med fortsatt stora investeringar, något som nu börjar bli allmänt känt i Sverige. Det märktes redan 2022 och ännu tydligare inför årets Load Up North, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia som arrangerar mässan.

Load Up North hålls i växande marknad för anläggning, entreprenad, transport och gruva ovan jord, några av mässans fokusområden. Mässan hålls också mitt i den fossilfria, gröna industrins framtidscentrum, med stora satsningar i närområdet, men också mitt i stora infrastruktursatsningar och anläggningsprojekt till ett sammanlagt värde på över 1000 miljarder. Det handlar bland annat om Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden men också Norrbotniabanan och ny kraftledning vid Gällivare.
– Det märks att kunskapen blivit mer allmänt spridd om att mässan går i en av de mest intressanta, investeringsattraktiva och tillväxtintensiva områdena i Europa, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.

Utställare delar bilden
Flera av de kommande utställarna bekräftar denna bild.
– Load Up North är en självklar mässa för oss att delta i, särskilt nu med alla stora projekt som pågår och är på gång i regionen. Norrland är en mycket viktig marknad för Leica Geosystems, och Load Up North är den naturliga, årliga mötesplatsen för branschen att mötas och visa upp sig, säger bland annat Mattias Johansson, Regionchef Norr, Heavy Construction Solutions, Leica Geosystems AB.
Även Kajsa Friberg, försäljningschef Wist Last & Buss, Region Nord är inne på samma linje:
– Årets upplaga av Load Up North är en efterlängtad chans att möta kunder och samarbetspartners i en mässa på hemmaplan. I det expansiva skede vi i Norrbotten befinner oss nu är det jätteviktigt att samla branschen, dela med oss av våra behov och rusta för framtiden tillsammans. Och så ser vi förstås fram emot att få visa upp Volvos starka produkt- och tjänsteutbud inom tunga lastbilar.

Grön omställning
Också den gröna omställningen, men också rekryteringsfrågan lyfts fram, som här av Mattias Kjellin, ägare Team Kjellin.
– Grön omställning är en viktig fråga, och för oss är det social hållbarhet som ligger närmast hjärtat. Vi vill ta vara på den generation som växer upp nu och leda in i vår bransch där det finns ett stort behov av att stärka upp arbetskraften. Load Up North är för oss en viktig mötesplats på hemmaplan där vi kan nå ut och få visa vem vi är och vad vi gör.
Ny projektledare för mässan är Johanna Brändström som lyfter fram att det kommer att bli en del nyheter under årets mässa.
– Vi jobbar hårt med att utveckla mässan tillsammans med våra utställare och vi har haft många givande samtal. Några slutsatser vi dragit kommer bland annat att innebära bättre exponering av mässan mot besökare, ökade förutsättningar att synas för våra utställare och förbättrade publikflöden under mässan, säger Johanna Brändström.

För mer information, kontakta
Jonas Dahlberg
vd, Nolia AB
090-88 88 603, 070-584 11 60
jonas.dahlberg@nolia.se

Johanna Brändström
Projektledare
070-216 07 76
johanna.brandstrom@nolia.se

Load Up North är norra Sveriges största mötesplats för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning. Mässan arrangeras av Nolia AB och genomförs vartannat år i Norrbotten och vartannat år i Västerbotten. Nästa mässa hålls i samarbete med Boden Event på Boden Energi Arena 24-26 augusti 2023.Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg