2014-11-03 14:14Pressmeddelande

Hållbart byggande och förvaltning i kallt klimat på mässan Nolia Fastighet 2014

null

Ett studiebesök till ett internationellt uppmärksammat byggprojekt inleder Nolia Fastighet, som hålls 20-21 november i Umeå. Under mässan finns mycket att ta del av för den vill veta mer om hållbara byggprojekt.
– Nolia fastighet visar behovet av betydelsefull och framgångsrik utveckling inom samhällsbyggandet i vår region och i vår klimatzon, säger Ann-Sofi Tapani, vd på AB Bostaden i Umeå.

Efter fjolårets framgång kommer fastighetsmässan Nolia Fastighet tillbaka 20-21 november som en bred mötesplats för branschen där allt är samlat i samma hall för stora möjligheter till personliga kontakter.
– Förra året, då vi öppnade mässan för första gången, lyckades vi samla drygt 1000 personer som kom för att möta kunder och kollegor. Vår utvärdering efter mässan visade också att efterfrågan på en egen mötesplats för alla inom fastighetsbranschen i norra Sverige är stort. För att mässan ska bli ännu bättre, skapa ett bredare utbud och få fler utställare och besökare har vi i år även bjudit in elbranschen, säger Jan-Olof Sandberg, mässchef och projektledare för Nolia Fastighet.

Att hållbart byggande löper som en röd tråd genom flera föredrag är inte så märkligt om man betänker att Umeå sedan 2008 haft ett nätverk för hållbart byggande i kallt klimat. I detta nätverk finns en rad mindre sammanslutningar, kallat länkar. De är alla en del av den kedja som håller ihop nätverket. Länkarna består bland annat av marknad, planering, konstruktion och fastighetsförvaltning.

En av dessa länkar kan besökarna bekanta sig med redan första dagen, samtidigt som portarna till Nolia Fastighet öppnas. Det görs ett studiebesök till projektet Hållbara Ålidhem för att i närbild bekanta sig med ett internationellt uppmärksammat bostadsprojekt.
I juni 2008 sjösatte AB Bostaden i Umeå, ett kommunägt företag som ingår i nätverket för hållbart byggande och är Umeås största aktör på hyresmarknaden, sitt stora miljöprojekt som går under namnet Miljöfokus 2016. I projektet genomförs förbättringar inom områdena energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. På julafton samma år 2008 startade den värsta branden i Umeås moderna historia. Ingen skadades men 200 personer blev utan bostad.
Med sitt miljöprojekt i ryggen bestämde sig Bostaden för att satsa hållbart och framtidsorienterat när bostäderna skulle renoveras efter branden. Resultatet blev Hållbara Ålidhem, ett bostadsprojekt som 2013 tilldelades det prestigefulla hållbarhetspriset Sustainable Energy Europe Awards 2013 i kategorin Living i konkurrens med 224 tävlanden från hela Europa.

Till mässan kommer inte mindre än tre personer som alla beskriver olika delar av projektet Hållbara Ålidhem. AB Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani, berättar hur man kan man göra en radikal minskning av energianvändningen i ett bostadsområde med hög energiförbrukning, utan att behöva chockhöja hyrorna.
– Nolia fastighet visar behovet av betydelsefull och framgångsrik utveckling inom samhällsbyggandet i vår region och i vår klimatzon. Mässan bidrar till att ge ökade kunskaper om metoder och arbetssätt både på bredden och djupet.  Det gör att vi från Bostaden gärna deltar, både genom att lyssna men också genom att bidra till innehållet under mässans två dagar, säger Ann-Sofi Tapani, vd på AB Bostaden i Umeå.

Till Nolia Fastighet kommer också Mats Andersson. Han har arbetat med solceller i över 30 år och har under åren 1989-2009 representerat Sverige i flera forskningsprogram inom International Energy Agency (IEA), främst rörande solcellers användning i byggnader. Han beskriver hur Hållbara Ålidhem blir norra Sveriges största solcellsanläggning som förväntas räcka till en tredjedel av fastighetselen i området. Han berättar också hur bra solcellerna på Ålidhem producerar jämfört med solceller i södra Sverige och varför solcellerna i Umeå föredrar morgonsol.

Thomas Olofsson är professor på Umeå universitet med forskningsområde inom energieffektivisering med inriktning mot byggnader. Han förklarar hur AB Bostadens och Umeå universitets uppföljning av energianvändningen i Ålidhemsprojektet visar hur man bygger upp ett framgångsrikt uppföljningsarbete i praktiken. Resultatet visar sig både som sparad energi och hur näringsliv och forskare kan lära av varandra.


För mer information, kontakta:
Jan-Olof Sandberg, 090-16 34 07, 070-674 74 64

 

Nolia Fastighet hålls under två dagar i Umeå, 20-21 november 2014, och samlar allt i en mässhall; ett femtiotal utställare, föreläsningar och café. Besökare möter leverantörer och kollegor som visar upp nya produkter och tjänster.  Nolia Fastighet är mötesplatsen för den som äger fastigheter, förvaltar fastigheter eller jobbar i fastighetsbranschen. Hit räknas allt från bostadsrättsföreningar till fastigheter för kontor, handel och industri samt alla typer av specialfastigheter som hotell sjukhus och idrottsanläggningar.
Fri entré!

 


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström