2013-10-09 15:41Pressmeddelande

Frågestund med bostadsministern på ny mötesplats för fastighetsbranschen

null

Bostadsminister Stefan Attefall kommer till Norrlands viktigaste mötesplats med fastighetsbranschen i fokus, Nolia Fastighet. Hit kommer också Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, och den byggande konstnären Mikael Genberg tillsammans med bland andra utställare, fastighetsägare och förtroendevalda i bostadsrättsstyrelser

Nolia Fastighet, hålls för första gången i år under två dagar i Umeå, 13-14 november och samlar branschen för att möta kunder och kollegor. Tillsammans med ett omfattande nätverk av aktörer inom branschen har Nolia skapat denna mötesplats för att bland annat kunna visa upp nya och intressanta produkter och låta besökare informeras om olika tjänster som erbjuds med fokus på personliga möten.

Trots att dagsprogrammen, med bland annat miniseminarier, inte är helt klara kommer tre tongivande personer inom olika fastighetsfält till Nolia Fastighet. Bostadsminister Stefan Attefall kommer för att prata om regeringens politik för ett ökat bostadsbyggande och för en bättre fungerande bostadsmarknad. Dessutom kommer han att från scenen svara på åhörarnas frågor.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Hon är en av landets främsta experter på städer och regional utveckling.
– Jag kommer att prata om det faktum att alla flyttar till städer – och framförallt till större städer. Dessutom kommer jag att göra en global utblick och visa på hur detta inte är något svenskt fenomen utan något som just nu pågår i hela världen, men inte  heller något nytt fenomen utan något som pågått i mer än två hundra år, säger hon. Charlotta Mellander kommer dessutom att på svensk nivå visa hur stora städer i dag blivit de som attraherar de högutbildade och kreativa. Hon kommer också att visa vad som lockar dem till större städer och vad attraktiva städer har för ingredienser som gör sina invånare lyckligare med faktorer som öppenhet, tolerans och estetik.

Konstnären Mikael Genberg pratar under rubriken ”Bygg det omöjliga!” och tar avstamp i världens både framgångsrika och misslyckade byggnadsmonument för en resa i sin egen häpnadsväckande berg och dalbana mot extraordinära mål. Med sin bakgrund som konstnär i de traditionella vita rummen, konstmuseer, konsthallar och gallerier har han, under det senaste decenniet, breddat sin repertoar och nått världens ögon genom sina fantastiska hotellprojekt och andra kommentarer till mänskliga basbehov genom projekt som trädhushotellet ”Hotell Hackspett” och undervattenshotellet ”Utter Inn”. Hans förmåga att bygga nätverk och finna nya lösningar för att förverkliga sina idéer inspirerar årligen tusentals lyssnare.

– Vi är stolta och glada över att ha kunnat locka till oss intressanta personer av den här kalibern. Med en bred bas av utställare inom fastighetsbranschen tillsammans med många intresserade besökare ser jag fram emot en mötesplats som kommer att betyda mycket för att inspirera och entusiasmera branschen i norra Sverige, säger Jan-Olof Sandberg, projektledare för Nolia Fastighet.
Han poängterar vikten av att bygga en mötesplats tillsammans med branschens aktörer.
– Det är tack vare deras branschkunnande och vårt kunnande kring mötesplatser som vi kan hålla den kvalitet som vi alltid eftersträvar när vi skapar våra mässor, sammanfattar Jan-Olof Sandberg.

Nolia Fastighet hålls under två dagar i Umeå, 13-14 november 2013, och samlar allt i en mässhall; utställare, föreläsningar och café. Besökare möter leverantörer och kollegor som visar upp nya produkter och tjänster.  Nolia Fastighet är mötesplatsen för den som äger fastigheter eller jobbar i fastighetsbranschen. Hit räknas allt från bostadsrättsföreningar till fastigheter för kontor, handel och industri samt alla typer av specialfastigheter som hotell sjukhus och idrottsanläggningar.

 

För mer information  kontakta Jan-Olof Sandberg, 090-16 34 07, 070-674 74 64


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström