2015-08-17 10:22Pressmeddelande

Företaget Nolia AB vill utveckla norra Sverige med fler bra mötesplatser

null

De allra flesta känner till mässan Stora Nolia. Det är däremot väldigt få som vet att den anordnas av företaget Nolia AB. Nu är det dags att förändra den bilden. Nolia AB planerar att utveckla hela norra Sverige genom fler och bättre mötesplatser.

– Det är viktigt att vi inte bara förknippas med Stora Nolia när vårt utbud är mycket bredare än så. Genom att mötas sker utveckling och vi vet hur man skapar bra mötesplatser, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia sedan våren 2014.

Det har hänt mycket på det dryga år som Tommy Abrahamsson varit vd. En ny organisation finns på plats, nya verktyg har tagits i bruk och samarbeten har ökat med fler kommuner, regioner och branscher.

– Vi jobbar stenhårt med att rigga vår interna infrastruktur för att ännu bättre kunna möta dagens och morgondagens efterfrågan på mötesplatser, säger Tommy.

Han tycker att det är viktigt att Nolia skapar långsiktiga värden, och inte i första hand har fokus på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Huvudsyfte och mål är att, genom att tillhandahålla mötesplatser skapa värden åt näringsliv och samhälle i den region Nolia AB verkar.

Bra förutsättningar
Tommy menar att Nolia har fantastiska förutsättningar för att skapa dessa mötesplatser: – Framför allt har vi branschens bästa medarbetare. Vi har en väldigt bra arbetskultur där alla levererar på topp på alla mässor med en tjänstvillighet, fingertoppskänsla och ett professionellt förhållningssätt som är imponerande.

Genom att sänka trösklarna och öka samarbetet mellan sina olika mässor kommer Nolia AB att bli en tydligare avsändare och en starkare samarbetspartner där fler utställare ska hitta angränsande mötesplatser att delta i.

– Det är viktigt att tydliggöra företaget Nolia AB. Med en tydligare avsändare kan vi prata med en röst och på så sätt visa vårt breda erbjudande där de som vill kan samarbeta med oss kan göra det på flera plattformar. Oavsett vilken ingång man har till Nolia AB ska man kunna hitta fler mötesplatser att samarbeta kring, förklarar Tommy.

En naturlig samarbetspartner

Genom ett tydligare och starkare företag blir det också lättare att exportera goda idéer geografiskt över hela norra Sverige.

– Bra idéer ska inte vara bundna till en plats eller en person. De ska kunna blomma ut på de platser där behov och intresse finns. Då blir det naturligt att fler mötesplatser signerade Nolia AB kommer att växa fram. Jag hoppas att många ska se oss som en naturlig samarbetspartner när det gäller att skapa möten och utveckling, sammanfattar Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.

Bildtext: 

Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB vill att fler får upp ögonen för företaget Nolia AB:s kunskap kring att skapa mötesplatser och vill se fler samarbeten.

För mer information, kontakta:

Tommy Abrahamsson, vd, Nolia: 090-16 42 56


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström