2017-06-29 07:00Pressmeddelande

Berättartradition och Fairtrade är hållbarhetsteman hos årets SEE-kommuner i Västerbotten

null

Årets SEE-kommuner i Västerbotten är Sorsele och Skellefteå. De kommer att ha lite olika fokus men med stor folklig förankring och ett brett program från en lång rad aktörer under SEE hållbarhetsvecka som hålls vecka 38. Sorsele, en av landets första ekokommuner, kommer att visa upp sitt fortsatta hållbarhetsarbete och Skellefteå kommer att lansera sig som Fairtradekommun men också hur de arbetar med trä och trafik för hållbart samhällsbyggande.

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de bidrar till en hållbar utveckling men också öka möjligheterna att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang.

Under årets hållbarhetsvecka, som omfattar hela länet, läggs extra fokus på årets två utvalda SEE-kommuner, Sorsele och Skellefteå.

Sorsele kommer bland annat att visa upp arbetet med hållbarhet.

– Vi arbetar med social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet som fokus för årets SEE-vecka. Hela kommunen ska leva upp under vecka 38 därför har vi valt att inte bara satsa på programpunkter i Sorsele utan också Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs, säger Pär Röckner, som är ansvarig för veckan i kommunen men också fritids- och kulturchef.

Sorsele Kommun har lagt upp på sin hemsida hur föreningar kan söka pengar för sina event under vecka 38.

Han berättar att många känner till Vindelälven och Vindelfjällen men inte Sorsele är Sveriges näst äldsta ekokommun där de arbetar involverat med förskola, skola, föreningar och studieförbund kring detta.

– Vi är bara 2560 invånare i en av de till ytan största kommunerna i landet med hållbara företag som förädlar lokala produkter. Det innebär att våra kommun gör ett väldigt litet miljömässigt avtryck. Därför har vi många goda exempel som vi vill visa upp. Dessutom är det lätt att nå folk i den ideella sektorn, något som innebär ett brett program, säger Röckner.

Sorsele kommer också att ta fasta på arbetet som Årets berättarkommun 2017.

– Berättelser för vidare en del i hållbarhetstänkandet och är en del av hållbarhetsarbetet, säger Pär Röckner.

Skellefteå, en av Västerbottens stora kommuner sett till invånarantal och tillväxt, kommer att visa hur en stad kan växa hållbart genom att bland annat satsa på byggande i trä och hur det ska bli lättare att välja bort bilen.

– Vi har ett kulturhus på 17 våningar som kommer att byggas delvis i trä. Men redan är häften av kommunens egna lokaler byggda helt eller delvis i trä. Vi har också tagit fram riktlinjer för hållbart byggande. Fokus för kommunen ligger inte bara i vad som händer i byggnaderna, utan framför allt vad som händer mellan dem – det som skapar liv i en stad, säger Jan Tarras Wahlberg, miljöstrateg i Skellefteå kommun.

Han berättar att det är en väldigt expansiv och intressant tillväxtperiod i Skellefteå just nu.

– Det kombinerar vi med att exempelvis anordna träsafari, en transportvecka och berätta om vårt träbyggande på Almedalen.

Men det stora under SEE-hållbarhetsveckan blir lanseringen av Skellefteå som Fairtradekommun.

Fairtrade är en produktmärkning som förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel. Diplomeringen har funnits sedan 2001 och i dag finns det över 1700 Fairtrade-diplomerade kommuner i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Färre än en tredjedel av Sveriges kommuner är diplomerade.

– Vi är stolta över att bli Fairtradekommun, säger Jan Tarras Wahlberg.

Hela kommunen kommer att bli involverad i arbetet med SEE och man arbetar för att inventera aktiviteter i hela kommunen, som till ytan är lika stor om Skåne. De har också en del aktiviteter helt klara inför hösten.

– Det blir kreativa workshops med återvinningstema lördagen 23 september på Nordanå i samarbete med Solkraft och så kommer Geodomen till Bureskolan. Det blir också invigning av hinderbanan på Vitberget och så kommer det att delas ut frukostpåsar till bussåkare, säger Helena Stefansson på Skellefteå kommun.

För mer information, kontakta:

Kristin Olsson, projektledare

090-88 88 604, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen för Västerbottens läns består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Visit Umeå samt Nolia AB.


Om Nolia AB

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.


Kontaktpersoner

Jonas Dahlberg
VD, Nolia AB
Jonas Dahlberg
Erik Säfvenberg
Pressansvarig
Erik Säfvenberg
Peter Kattilasaari
Projektledare Stora Nolia
Peter Kattilasaari
Kristin Olsson
Projektledare
Kristin Olsson
Monica Pettersson
Projektledare
Monica Pettersson
Jörgen Lindqvist
Affärsområdeschef Konferens, Event, Uthyrning
Jörgen Lindqvist
Ann Vikström
Affärsområdeschef Piteå
Ann Vikström