Niam AB


Nyheter

Om oss i media

Om Niam AB

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och har sedan starten investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10,6 miljarder. Niam har fler än 60 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.

Kontaktpersoner

Fredrik Jonsson
CEO
Fredrik Jonsson